Doorgaan naar content
Corus Advies

Meervoudig onderhandse
aanbesteding

Uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding? Dan is het fijn om eerst te weten wat dit precies inhoudt en hoe het inkoopproces er in grote lijnen uitziet. Wat is het? En welke voordelen biedt het?

Hulp nodig bij het inschrijven?

Wat is een meervoudig onderhandse aanbesteding?

Een meervoudig onderhandse aanbesteding is een inkoopmethode waarbij een overheidsinstantie of een organisatie een selecte groep potentiële leveranciers uitnodigt om een offerte in te dienen voor een bepaalde opdracht. Anders dan bij openbare aanbestedingen, waarbij alle geïnteresseerde partijen de kans krijgen in te schrijven, is een meervoudig onderhandse aanbesteding een meer beperkte procedure. 

De aanbestedende dienst kiest zelf een aantal leveranciers om deel te nemen aan de aanbesteding. De criteria waarmee de aanbestedende dienst leveranciers selecteert om deel te nemen aan de inschrijving bij een meervoudig onderhandse aanbesteding kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke behoeften van de aanbestedende dienst en de aard van de opdracht. Enkele veelvoorkomende criteria en overwegingen zijn: bekwaamheid en expertise, financiële stabiliteit, relevante ervaring of capaciteit en middelen. Ben je geselecteerd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding? Dan betekent dit dus dat de aanbestedende dienst het vertrouwen heeft dat jouw organisatie een geschikte partij kan zijn. 

Meervoudig onderhandse aanbesteding
.
Het team van Corus bestaat uit deskundige winstrategen en planschrijvers met bewezen ervaring en grote kennis van het proces.

Waarom meervoudig onderhands aanbesteden?

Organisaties en overheidsinstellingen kiezen vaak voor een meervoudig onderhandse aanbesteding om de efficiëntie en effectiviteit van het inkoopproces te vergroten. Door een beperkt aantal leveranciers uit te nodigen, kan het aanbestedingsproces aanzienlijk sneller verlopen. Dit is vooral gunstig wanneer er sprake is van tijdsdruk om een bepaalde dienst of product te verkrijgen. Meervoudig onderhands aanbesteden kan daarbij leiden tot concurrentie tussen de uitgenodigde leveranciers, wat gunstig is voor de aanbestedende instantie. Dit kan resulteren in scherpere prijzen en gunstige contractvoorwaarden.

Wil je de volgende aanbesteding winnen? Dat vraagt om meer dan een mooie tekst. Met onze experts en een heldere visie halen we samen de aanbesteding binnen.

Het proces van een meervoudig onderhandse aanbesteding

Het proces van meervoudig onderhands aanbesteden omvat meestal de volgende stappen:

  • Uitnodiging tot inschrijving: De geselecteerde leveranciers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

  • Indiening van offertes: De leveranciers dienen hun offertes in binnen de gestelde termijn.

  • Evaluatie en selectie: De aanbestedende instantie evalueert de ingediende offertes op basis van verschillende criteria, waaronder prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden. Uiteindelijk wordt de winnende leverancier geselecteerd.

  • Contractonderhandelingen: De aanbestedende instantie voert contractonderhandelingen met de geselecteerde leverancier om de voorwaarden en prijzen definitief vast te stellen.

  • Toekenning van de opdracht: Zodra de onderhandelingen zijn afgerond, wordt de opdracht toegekend aan de winnende leverancier.

Uitgenodigd voor een inschrijving?

Ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een meervoudig onderhandse aanbesteding en wil je de kans op winst verhogen? Het team van Corus bestaat uit deskundige winstrategen en planschrijvers met bewezen ervaring en  grote kennis van het proces. Met onze experts en een heldere visie halen we samen met u de meervoudig onderhandse aanbesteding binnen. Benieuwd hoe we kunnen helpen? Bekijk dan hier onze diensten.