Bel een adviseur 010 307 6344

Elke week de mooiste tenders

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de interessante opdrachten uit. Wat wordt uw uitdaging?

Gezocht: opdrachtnemer voor verduurzaming verlichting

Verduurzaming verlichting sportaccommodaties

Lees meer
Sluit: 22 februari 2022 Verlichting

Gezocht: samenwerkingspartner Logistiek Lab

Buurthubs of -depots

Lees meer
Sluit: 7 februari 2022 Vervoer

Gezocht: leverancier sanitair papier en dispensers

Sanitair papier en dispensers

Lees meer
Sluit: 3 maart 2022 Hygiënische benodigdheden

Gezocht: duurzame afvalverwerker

Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval

Lees meer
Sluit: 21 februari 2022 Afvalverwerking

Gezocht: marktpartij voor onderhoud buitenruimte en daktuinen

Onderhoud buitenruimte en daktuinen

Lees meer
Sluit: 9 februari 2022 Groen

Gezocht: opdrachtnemer voor ecologisch maaien bermen en terreinen

Ecologisch maaien bermen en terreinen

Lees meer
Sluit: 9 februari 2022 Groen

Gezocht: marktpartij voor inhuur personeel groenvoorziening

Inhuur personeel groenvoorziening

Lees meer
Sluit: 2 februari 2022 Groen

Gezocht: aanbieder beheer en onderhoud controlesystemen en -installaties

Onderhoud Toegangscontrole

Lees meer
Sluit: 7 februari 2022 Beveiliging

Gezocht: evenementenbureaus

Aanmelding Groslijst Evenementen

Lees meer
Sluit: 11 maart 2023 Organisatorische diensten

Gezocht: Re-integratiedienstverlening

Re-integratiediensten ihkv Inkoopkader Scholing 2011

Lees meer
Sluit: 30 april 2050 Sociale en maatschappelijke diensten