Doorgaan naar content
Statamic Peak

Gedragsverklaring
aanbesteden aanvragen

Een Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen is een cruciale stap voor bedrijven die willen deelnemen aan aanbestedingen in Nederland. Maar waarom? En hoe kun je deze aanvragen?

Hulp nodig bij het aanvragen?

Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen: wat is het en hoe ga je te werk?

Een Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen is een cruciale stap voor bedrijven die willen deelnemen aan aanbestedingen in Nederland. Deze verklaring, uitgegeven door de Nederlandse overheid, is bedoeld om de integriteit en betrouwbaarheid van bedrijven te waarborgen die deelnemen aan aanbestedingsprocedures. In deze blog gaan we dieper in op wat een Gedragsverklaring Aanbesteden (GvA) is, waarom het belangrijk is, en hoe je het kunt aanvragen.

Team bid management.
Een gedragsverklaring aanbesteding aanvragen is een cruciale stap voor bedrijven die willen deelneme aan aanbestedingen

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GvA), voorheen bekend als "Verklaring Omtrent het Gedrag Aanbesteden" (VOG A), is een verklaring die aangeeft dat een bedrijf aan bepaalde integriteits- en betrouwbaarheidseisen voldoet. Deze eisen zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid om te waarborgen dat bedrijven eerlijk en integer deelnemen aan aanbestedingen.

De GvA is bedoeld voor bedrijven die willen meedingen naar opdrachten van de overheid en bepaalde semioverheidsorganisaties. Het is van toepassing op verschillende soorten aanbestedingen, van bouwprojecten tot levering van goederen en diensten.

Aanbestedingen winnen met onze hulp

Wil je de volgende aanbesteding winnen? Dat vraagt om meer dan een mooie tekst. Met onze experts en een heldere visie halen we samen de aanbesteding binnen. Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Maak hieronder een keuze uit één van onze diensten.

Waarom is een GvA Belangrijk?

Een Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen is van groot belang om verschillende redenen:

  • Integriteit en Betrouwbaarheid: De GvA dient als een bewijs van integriteit en betrouwbaarheid van een bedrijf. Het toont aan dat het bedrijf geen strafrechtelijke veroordelingen heeft op het gebied van bijvoorbeeld fraude, omkoping of mededingingsrecht.

  • Eerlijke Concurrentie: Het waarborgt eerlijke concurrentie tussen bedrijven die aanbestedingen nastreven. Door de integriteit van deelnemende bedrijven te controleren, wordt een gelijk speelveld gecreëerd.

  • Vertrouwen van Opdrachtgevers: Opdrachtgevers, met name overheidsorganisaties, hebben vertrouwen in bedrijven met een GvA. Het vergroot de kans dat een bedrijf wordt geselecteerd voor een opdracht.

  • Voorkomen van Corruptie: De GvA draagt bij aan het voorkomen van corruptie en onethisch gedrag in aanbestedingsprocessen. Het beschermt zowel de belangen van de overheid als die van bedrijven.

Hoe ga je te werk bij een gedragsverklaring aanbesteden aanvraag?

Het aanvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden is een gestructureerd proces:

  • Voorbereiding: Verzamel alle benodigde documentatie en informatie. Dit omvat onder andere uittreksels uit het handelsregister, documentatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, en de contactgegevens van de tekenbevoegde persoon.

  • Online Aanvraag: Het gedragsverklaring aanbesteden aanvragen verloopt digitaal via de website van Justis, de screeningsautoriteit. Je vult het aanvraagformulier in en verstrekt de benodigde informatie.

  • Screening: Justis zal de verstrekte informatie controleren en screenen op relevante strafrechtelijke veroordelingen. De screening kan enige tijd in beslag nemen.

  • Besluit en Verklaring: Als de screening succesvol is en er geen belemmeringen zijn, wordt de Gedragsverklaring Aanbesteden afgegeven. Deze verklaring is geldig voor een periode van vijf jaar.

Plannen van aanpak.
Hulp nodig bij het aanvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden? Neem contact op met Corus Advies!

Gedragsverklaring aanbesteden is essentieel

Een Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen is essentieel voor bedrijven die willen deelnemen aan aanbestedingen in Nederland. Het waarborgt integriteit, betrouwbaarheid en eerlijke concurrentie in aanbestedingsprocedures. Het is een teken van vertrouwen voor opdrachtgevers, en het beschermt bedrijven tegen onethisch gedrag en corruptie. Een gedragsverklaring aanbesteden aanvragen vereist een zorgvuldige voorbereiding en naleving van de aanvraagprocedure. Hulp nodig? Of een extra paar ogen om mee te kijken? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.