Doorgaan naar content
Deze website gebruikt cookies om analytische data te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie
Corus Advies

Verandering bij het inloggen met eHerkenning in TenderNed

Sinds 25 juli 2018 is er het een en ander veranderd bij het inloggen met eHerkenning in TenderNed. Wanneer je eHerkenning nodig hebt, welke veranderingen er zijn en welke consequenties dit kan hebben, lichten wij in dit artikel toe.

Waarom inloggen met eHerkenning bij Tenderned?

Wat is dat nou eigenlijk, eHerkenning? En waarom wordt het gebruikt? Deze manier van inloggen is een veilige manier van inloggen, voor ondernemers. Een eHerkenningsmiddel is gekoppeld aan jullie onderneming. Bij het aanvragen stuur je een kopie van het KVK-uittreksel mee en moet er rechtsgeldig ondertekend worden. De instanties die eHerkenning gebruiken – dit zijn zowel overheids- als private instanties – hebben hierdoor meer zekerheid over de identiteit van hun klanten.

Tenderned en eHerkenning

In TenderNed kun je een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken. Hiermee kun je aanbestedingen bekijken en volgen en documenten downloaden. Ook is het mogelijk een interesseprofiel in te stellen. In dit profiel sla je op waarin je interesse hebt, aan de hand van onder andere CPV-codes en  type publicatie. Vervolgens word je per e-mail op de hoogte gehouden van de nieuwe aanbestedingen die binnen je profiel vallen. Voor een persoonlijk account heb je geen eHerkenning nodig.

Wanneer je account in TenderNed gekoppeld is aan een onderneming, dan is inloggen met een eHerkenningsmiddel verplicht. Om te reageren of inschrijven op aanbestedingen, is de koppeling aan een onderneming en dus ook het eHerkenningsmiddel nodig.

Als je onbekend bent met het aanvragen van eHerkenning dan is het handig om voor je begint het stappenplan door te nemen.

Wat er verandert

Werk je namens meerdere ondernemingen in TenderNed? Dan verandert de manier van inloggen. Tot voor kort was het mogelijk om aan één account bij Tenderned meerdere ondernemingen te koppelen. Sinds 25 juli 2018 kan dit niet meer.

Dit heeft consequenties als je namens verschillende bedrijven werkt in TenderNed. Bijvoorbeeld als je betrokken bent bij verschillende bv’s. Of als je als tenderadviseur verschillende klanten helpt met het stellen van vragen en het inschrijven in TenderNed.

Het is nu nodig om voor iedere onderneming een afzonderlijk gebruikersaccount aan te maken. Aan dit account koppel je een eHerkenningsmiddel. Dit kan een eHerkenningsmiddel zijn waaraan je meerdere KvK-nummers gekoppeld hebt.

Het aanvragen van eHerkenning

Als je onbekend bent met het aanvragen van eHerkenning dan is het handig om voor je begint het stappenplan door te nemen. Dit stappenplan vind je op https://www.reconi.nl/stappenplan-aanvragen/. Wij geven graag nu al wat praktische informatie.

Er zijn op dit moment 6 verschillende leveranciers van eHerkenning. Informatie over de diensten en tarieven van deze leveranciers vind je op https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/ .

Voor het aanvragen van eHerkenning heb je het volgende nodig:

  • Een KVK-uittreksel van de onderneming(en) (niet ouder dan een half jaar).

  • Een Kopie ID van de bevoegde bestuurder(s). Deze heb je nodig als je de aanvraag invult, want het documentnummer van het ID-bewijs moet ingevuld worden.

  • De gegevens van de gebruiker zoals ze op het ID-bewijs staan.

Bij eHerkenning zijn er 4 betrouwbaarheidsniveaus. Het niveau dat je kiest hangt af van de organisaties waarbij je wilt inloggen. De ene organisatie vraag een hoger niveau dan de andere. Het betrouwbaarheidsniveau dat je nodig hebt voor TenderNed is niveau EH2.

Vragen over inloggen bij Tenderned?

Heb je vragen of wil je begeleiding bij aanbestedingen? Neem dan gerust eens contact op met Corus Tenderadvies. Wij gaan graag het gesprek met je aan.

Lees ook

EMVI is dood. Lang leve MMVI!

Johan Stolk

Terwijl COVID-19 wereldwijd samenlevingen ontwricht, gaat de aanbestedingswereld vrolijk verder met de zoektocht naar de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Van harte gefeliciteerd. Voor een marktconform bedrag heb je de partij gevonden die z’n processen goed voor elkaar heeft, risico’s indekt met beheersmaatregelen en onvoorziene situaties borgt (Deze column verscheen eerder op AanbestedingsCafé)