Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: communicatieadviseurs

Deze tender is inmiddels verlopen.

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van zes (6) Raamovereenkomsten met Ondernemers op het gebied Werving en Selectie en inhuur van communicatieadviseurs en contentspecialisten t.w.:

  • een Raamovereenkomst met drie (3) dienstverleners op het gebied van Werving, Selectie en detachering van communicatieadviseurs en contentspecialisten op basis van detachering waarbij een inspanningsverplichting voor de ingehuurde medewerker geldt (perceel 1); en

  • een Raamovereenkomst met drie (3) dienstverleners op het gebied van inhuur van zelfstandig werkende communicatieadviseurs en contentspecialisten (ZZP’ers) waarvoor een resultaatverplichting geldt (perceel 2).

De intentie is dat de Raamovereenkomsten op 1 juli 2023 ingaan. 

De scope van de opdracht

De organisatie van UWV bestaat uit een combinatie van medewerkers die worden ingehuurd (ZZP’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten), en vaste medewerkers in loondienst. Doordat UWV actief is in een dynamisch werkveld dat onderhevig is aan veranderende wet- en regelgeving, is er veel beweging in het communicatiedomein. Geregeld ontstaan er nieuwe (tijdelijke) communicatievraagstukken waarvoor op korte termijn extra capaciteit van communicatieadviseurs en contentspecialisten nodig is.

UWV wil derhalve de mogelijkheid hebben om, bij elke aanvraag, bij uitzondering in minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen in te kunnen spelen op deze capaciteitsvraag en snel te kunnen op- en afschalen door middel van een flexibele schil bestaande uit ZZP’ers en gedetacheerden. Voorafgaand aan de vraag of flexibele inzet noodzakelijk is, besluit UWV of er structurele invulling van inzet nodig is.

UWV maakt hierbij dus onderscheid tussen de vaste bezetting en de flexibele schil. Als er sprake is van behoefte aan flexibele invulling onderzoekt UWV samen met de te contracteren dienstverleners hoe deze wordt ingevuld. In eerste instantie wordt gekeken naar detacheren van flexibel personeel. Biedt die optie ook geen soelaas, dan is uiteindelijk de stap naar de inzet van ZZP’ers mogelijk. Voor UWV dus duidelijk de derde en laatste mogelijkheid waarmee de organisatie een stap wil zetten naar een meer strategische personeelsplanning. UWV zoekt hierbij partners die een actieve bijdrage en inzet leveren.

Het resultaat van de opdracht is dat opdrachtnemers ervoor zorgdragen dat:

  • UWV dienstverlening verkrijgt betreffende werving en selectie ten behoeve van een loondienstverband bij UWV;

  • De geschikte communicatieadviseur/contentspecialist op het juiste tijdstip, op de juiste plek bij UWV is geplaatst;

  • UWV een efficiënte en goede dienstverlening ontvangt;

  • Voldaan wordt aan wet- en regelgeving zoals de wet DBA

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Media-inkoop campagnes

Aanbesteding Media-inkoop campagnes Milieu Centraal
Lees meer