Doorgaan naar content
Corus Advies

SMART schrijven 
in een aanbesteding

Een vereiste in elke aanbesteding is dat je tekst SMART moet zijn; vaak beoordelen aanbestedende diensten hier zelfs expliciet op. Maar wat is SMART schrijven?

Hulp nodig bij jullie inschrijving?

Hoe schrijf je SMART?  

Een vereiste in elke aanbesteding is dat je tekst SMART moet zijn; vaak beoordelen aanbestedende diensten hier zelfs expliciet op. Corus kan je helpen bij SMART aanbestedingen, wat is SMART schrijven?

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

  • Specifiek: vermijd loze termen en gebruik woorden die duidelijk, concreet en ondubbelzinnig zijn. Dus niet ‘er wordt flexibel aangesloten bij de leefwereld van de cliënt’, want wat zeg je hiermee eigenlijk?

  • Meetbaar: noem percentages en aantallen. Zeg bijvoorbeeld niet ‘veel klanten zijn tevreden’, maar ‘80% van onze klanten geeft onze dienstverlening minimaal een 8,5’.

  • Acceptabel: zorg dat je tekst aansluit op de behoefte van de aanbestedende dienst. Een specifieke, meetbare, realistische en tijdsgebonden inschrijving is niks waard als het geen antwoord geeft op wat de aanbestedende dienst vraagt.

  • Realistisch: overspeel je hand niet en doe geen beloftes die je niet waar kunt maken. De beoordelaars van de aanbestedende dienst prikken feilloos door onrealistische inschrijvingen heen. Geef juist vertrouwen door beloftes te doen die je aantoonbaar waar kunt maken.

  • Tijdsgebonden: noem tijden, data en periodes. Vermijd zinnen als ‘we gaan zo snel mogelijk starten met de implementatie’, maar ‘de implementatiefase met een doorlooptijd van 3 weken start binnen 24 uur na gunning en is dus uiterlijk 22 januari voltooid’.

Voorbeelden SMART aanbestedingen schrijven

Hoe ziet een SMART aanbesteding tekst er in het echt dan uit? Hieronder een paar voorbeelden:

Niet: "We gaan in gesprek over de mogelijkheden om studenten stage te laten lopen binnen onze organisatie"
Wel: "In de eerste week na gunning organiseren we een overleg met uw contactpersoon om invulling te geven aan 2 stageplekken per jaar". Wees concreet over wanneer het gesprek plaatsvindt, over wie het gesprek voert en over hoeveel stageplekken je belooft.

Niet: "We ondersteunen klanten bij het invullen van het formulier"
Wel: "Klanten bieden wij tijdens kantooruren onze helpdesk, waar twee hbo-geschoolde klantenservicemedewerkers telefonisch en via de online chat vragen beantwoorden en tips geven"

Neem contact met ons op voor hulp bij je aanvraag

Blijft je inschrijving hangen in wollige, vage teksten? Vraag gerust onze planschrijvers om hulp bij aanbestedingen; zij zijn de experts op dit gebied en tillen jouw inschrijving graag naar een hoger niveau.

Bel of mail René voor ondersteuning:

SMART inschrijven op een van de volgende aanbestedingen?

Bekijk alle tenders