Doorgaan naar content
Statamic Peak

Risicodossier 
in een aanbesteding

Met een risicodossier willen aanbestedende diensten een leverancier die risico’s herkent, gevolgen op waarde schat en passende maatregelen treft. Maar hoe maak je een risicodossier?

Hulp nodig bij uw inschrijving?

Wat is een risicodossier in een aanbesteding?  

Fijn dat je belooft dat alles perfect zal verlopen tijdens de samenwerking met de aanbestedende dienst. Maar helaas: dit is een utopie. Aanbestedende diensten weten dit ook. Daarom zijn ze op zoek naar een leverancier die risico’s herkent, gevolgen op waarde schat en passende maatregelen treft. Op deze onderdelen onderscheid je je in het risicodossier.

Uit welke onderdelen bestaat een risicodossier?

  • Risico. Dit is een ongewenste gebeurtenis.

  • Oorzaak. Dit is de reden waarom de ongewenste gebeurtenis optreedt. De oorzaak kan intern of extern zijn.

  • Gevolg. Dit zijn de negatieve effecten die optreden als het risico plaatsvindt.

  • Preventieve maatregelen. Dit zijn acties die zich richten op de oorzaak. Ze verkleinen de kans dat een risico zich voordoet.

  • Correctieve maatregelen. Dit zijn acties die zich richten op het gevolg. Ze verkleinen de negatieve gevolgen van een risico.

Classificeren van risico’s  

Soms vraagt een aanbestedende dienst je om de risico’s te classificeren. Zo laat je als inschrijver zien dat je je focust op de belangrijkste risico’s. Dit doe je door de risico’s te kwantificeren:

  • Kans. Dit is de kans dat het risico plaatsvindt. Is de kans heel klein? Dan geef je het cijfer 1. De maximale score van 5 geef je als de kans heel groot is.

  • Impact. Dit is de omvang van het gevolg. Is de impact klein en heeft het nauwelijks gevolgen voor de dienstverlening? Je raadt het al, een 1. Een risico met desastreuze gevolgen voor de samenwerking verdient een 5.

Vermenigvuldig nu kans en impact en je risico heeft een risicoscore tussen de 1 en 25. Hoe hoger de risicoscore, hoe belangrijker het risico. En hoe beter jouw maatregelen moeten zijn om deze te voorkomen en de gevolgen te verzachten!

Neem contact met ons op voor hulp bij je aanvraag

De aanbestedende dienst voegt het risico dossier vaak samen met het kansendossier in een (verrassend) risico- en kansendossier. Meer informatie over het kansendossier vind je hier

Heb je hulp bij aanbestedingen nodig of hulp nodig bij je risicodossier? Vraag René Meertens wat we voor je kunnen betekenen.