Doorgaan naar content
Corus Advies

Zo komt u tot een overtuigende visie op SROI

Social Return On Investment… Hoe sociaal uw onderneming en uw bedoelingen ook zijn, het blijkt altijd weer een uitdaging om aan de harde SROI-eisen te voldoen. In steeds meer aanbestedingen vormt social return een onderdeel van de gunningscriteria. Maar wat wil de aanbestedende dienst hiermee? En vooral: hoe zet u een overtuigend verhaal neer?

Social return on investment: wat en waarom?

Met Social Return On Investment vraagt de aanbestedende dienst de inschrijver om een deel van haar werkzaamheden terug te stoppen (return) in de maatschappij door sociale en maatschappelijke initiatieven. Door hier een eis voor neer te leggen maakt de overheid opdrachtnemers bondgenoot in de missie om haar sociale doelstellingen te halen. Daarmee levert een aanbesteding voor de overheid ook een directe sociale winst op. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de norm geworden.

Maatschappelijke waarde moet u hier breed interpreteren. Hoewel u door stagiaires in te zetten strikt gezien ook aan social return voldoet, krijgen inschrijvers de vrijheid om creatief te denken in het kader van de opdracht. Start daarom bij de waarde die u als inschrijver kunt toevoegen aan de maatschappij. Kunt u bijvoorbeeld workshops geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Is er binnen deze opdracht ruimte voor iemand met een autistische stoornis?

SROI: geen bijzaak maar kernzaak

SROI is vooral een geweldig initiatief voor organisaties met een maatschappelijke missie. Maar voor veel ondernemingen blijkt het moeilijk om aan de SROI-eisen te voldoen. Dat komt met name omdat het raakt aan de kern van de onderneming: de mensen die het werk doen.

Als organisatie bent u trots op het hechte en goed functionerende team. Dan valt het niet mee om hier plotseling vreemde mensen aan toe te voegen – mensen die in sommige gevallen ook een handleiding hebben. Zeker als het vakgebied erg specialistisch is of veel vraagt van de werknemers.

Als je een overtuigende SROI-visie ontwikkelt, levert dit je meer op dan alleen de winst van een aanbesteding.
Visie op SROI.

Vertel een goed SROI-verhaal

Toch bepaalt SROI regelmatig een groot deel van de beoordeling in een aanbesteding. Om op dit onderdeel geen punten te missen, helpt het om aan de voorkant een goede visie te ontwikkelen. Dat doet u in twee stappen:

  1. Ken jezelf
    Om een visie op SROI te ontwikkelen analyseer je eerst de bedrijfsprocessen. Is hier, zonder hoge kosten of kwaliteitsconcessies, ruimte voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Door met het hele team bedrijfsprocessen te analyseren wordt het in de toekomst voor alle medewerkers makkelijker om hierin mee te draaien.

  2. Leer de ander kennen
    Vervolgens loont het om u in te leven en lezen in de maatschappelijke situatie van de aanbestedende partij. Met welke problemen worstelt deze? Hoe kunt u op een inventieve manier een deel van die problemen overnemen? Onthoud: de aanbestedende partij is er niet op uit om het u moeilijk te maken, maar is uw partner in een gezamenlijke missie.

Ontdek de toegevoegde waarde

De belangrijkste les: zie vooral de strategische waarde van uw social return. Want als u een overtuigende SROI-visie ontwikkelt, levert dit meer op dan alleen de winst van een aanbesteding. Wanneer u samen werkt aan een SROI-visie, levert dit u een goede analyse van de bedrijfsstructuur op én versterkt u mogelijk het teamgevoel.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de subsidies waar u voor in aanmerking komt. Of over het sociale verhaal dat u kunt vertellen in uw marketing. Of over… U ziet: sociale winst vloeit hoe dan ook weer terug in uw bedrijf.

Een winnende visie

Voelt een overtuigende social return-visie voor uw organisatie als een worsteling? Corus Tenderadvies helpt bedrijven dagelijks om een sterk sociaal verhaal te vertellen en zo aanbestedingen te winnen. Neem contact met ons op voor een goed gesprek!

Lees ook

De aanbesteding win je in bed

Johan Stolk

“De tour win je in bed”. Legendarische woorden van Joop Zoetemelk, waarmee hij bedoelde dat het winnen van de Tour de France vooral samenhangt met een goede voorbereiding. Dus; goed slapen en goed verzorgd en uitgerust aan de start verschijnen. Want wie zich goed voelt, presteert beter.