Doorgaan naar content
Statamic Peak

Gezocht: Het transport, de verzorging en opslag van gezelschapsdieren

RVO wil het transport, de verzorging en de opslag van in beslag en in bewaring genomen gezelschapsdieren, in het kader van het strafrecht en het bestuursrecht, uitbesteden. Daarvoor wil RVO Raamovereenkomsten sluiten met vakbekwame Opdrachtnemers die voldoende kennis en ervaring hebben om gezelschapsdieren op een diervriendelijke wijze professioneel te vervoeren en op te vangen. Daarnaast worden de Gezelschapsdieren tijdens het verblijf bij de Opdrachtnemer op afgesproken momenten gecontroleerd door een dierenarts of op momenten dat dit nodig is. Op die manier wordt de zorg voor de gezelschapsdieren, die vaak al in verminderde conditie zijn, voldoende gegarandeerd. Het welzijn en de gezondheid wordt verbeterd en gewaarborgd tijdens het opvangen van de dieren.

Op 4 juli vindt, tussen 13:00 en 14:00 via MS Teams een informatiebijeenkomst plaats t.b.v. de aanbesteding. Aanmelden kan via de mail iucezteam3@rvo.nl.

De scope van de opdracht

Opdrachtgever wil het transport, de verzorging en de opslag van in beslag- en in bewaring genomen Gezelschapsdieren uitbesteden. Daarvoor wil Opdrachtgever Raamovereenkomsten sluiten met vakbekwame Opslaghouders die voldoende kennis en ervaring hebben om de Gezelschapsdieren op een diervriendelijke wijze te vervoeren, op te vangen en te verzorgen. De maatschappelijke context is gevoelig. Niet alle eigenaren of verzorgers leggen zich neer bij de inbeslagname of meevoeren van hun dieren. Bovendien letten politieke- en maatschappelijke organisaties scherp op de wijze waarop de overheid omgaat met dierenwelzijn.

Een Opslaghouder heeft hierbij de plicht om:

a) de dieren die door direct of indirect menselijk handelen of nalaten in Nederland in bewaring of in beslag zijn genomen op te vangen, en;

b) voor een zodanige opvang zorg te dragen dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan vertonen, en;

c) gedurende de periode van opvang, zowel op het gebied van voeding als (medische) verzorging, zorg te dragen dat het welzijn en de gezondheid van een dier verbetert en gewaarborgd blijft;

d) gedurende de periode van transport het welzijn van de Gezelschapsdieren te waarborgen.

Opslaghouders vormen een belangrijke schakel in het proces van in beslagname tot het uitvoeren van de beslissing over de bestemming van het dier. De totale opdracht is onderverdeeld in vijf percelen.

De doelstellingen van deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomsten zijn:

o het contracteren van transport, opslagplaatsen en verzorging voor Gezelschapsdieren die in het kader van het strafrecht of bestuursrecht in beslag zijn genomen of worden meegevoerd en moeten worden opgevangen;

o het opvangen van Gezelschapsdieren met goede aandacht voor het welzijn van de dieren conform het Programma van Eisen (Bijlage 1);

o de opvang op plekken met zo kort mogelijke reistijd en transport voor dieren vanaf de plaats van inbeslagname om stress en ongemak te beperken;

o in opvang te voorzien met oog voor veiligheid voor medewerkers van de Opvanglocatie;

o in opvang te voorzien met een zo groot mogelijke kans op veilige succesvolle terugplaatsing in de maatschappij van de opgevangen Gezelschapsdieren;

o in opvang te voorzien die ook berekend is op een zekere ‘piekbelasting’, zodat ten alle tijden voldoende opvangplaatsen zijn voor in beslag en in bewaring genomen Gezelschapsdieren;

o het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening conform de eisen en wensen uit het Aanbestedingsdocument;

o het borgen van adequate registratie en dossiervorming en de aanlevering daarvan aan Opdrachtgever, in het kader van strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke afhandeling van een dossier.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op Tenderned of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden en Statushouders

Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden en Statushouders
Lees meer