Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: Re-integratiedienstverlening Gemeente Leeuwarden

Deze tender is inmiddels verlopen.

De Gemeente Leeuwarden ondersteunt op basis van de Paricipatiewet verschillende groepen bij het vinden van werk of activering. Met deze toelatingsprocedure wil de Gemeente een dekkend palet aan instrumenten beschikbaar hebben voor uitkeringsgerechtigden.

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigden die beschikken over groeipotentieel en op termijn zicht hebben op betaalde arbeid of terugkeer naar school. Deze mensen zijn niet in staat om zelfstandig uit te stromen naar werk en/of school of bij bijvoorbeeld Vizier Op Werk (VOW) of Buitenkans in te stromen. Zij hebben eerst een ander instrument nodig om voorbereid te worden op een vervolgstap naar werk en/of school. Het uitgangspunt is altijd maatwerk.

Doel van de inzet van externe instrumenten is gericht op bewoners die de Gemeente zelf niet kan helpen, omdat specialistische hulp nodig is of omdat de werksoorten niet in de eigen organisatie worden aangeboden (bij VOW, Buitenkans of Caparis). Dit betekent dat de Gemeente geen generalistische re-integratiedienstverlening (meer) inkoopt.

De scope van de opdracht

De Gemeente Leeuwarden verdeelt de opdracht in de volgende percelen:

• Perceel 1: Diagnostiek en analyse in een werksetting.

• Perceel 2: Diagnostiek en analyse.

• Perceel 3: Werkervaringsplaatsen.

• Perceel 4: Persoonlijke coaching.

• Perceel 5: Coaching met bewegen.

• Perceel 6: Coaching voor alleenstaande ouders.

Inschrijving kan plaatsvinden op één van de percelen, meerdere percelen of alle percelen, mits wordt voldaan aan de eisen die per perceel worden gehanteerd.

De gemeente Leeuwarden verwacht in elk geval dat deelnemende uitkeringsgerechtigden met behulp van de trajecten uitstromen naar werk, school of naar een vervolginstrument (bijvoorbeeld Vizier Op Werk of Vizier Op School). Of als dat (nog) niet mogelijk blijkt te zijn naar vrijwilligerswerk of een andere vorm van participatie.

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar schatting maximaal € 900.000 per jaar. Daarmee is de geraamde opdrachtwaarde voor de maximale looptijd van de opdracht € 5.500.000.exclusief BTW. Gelet op het arrest van het Hof van Justitie EU van 19 december 2018 (C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034) gaat de Opdrachtgever uit van een maximale waarde van 150% van de geraamde waarde zijnde een bedrag van € 8.250.000. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat inschrijvers aan deze bedragen geen (gerechtvaardigde) verwachtingen, laat staan rechten kan ontlenen.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Gespecialiseerde schuldhulpverlening (ex-)zelfstandig ondernemers

Gespecialiseerde schuldhulpverlening (ex-)zelfstandig ondernemers
Lees meer