Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Preventieve trainingen

Preventieve Trainingen Jeugd gemeente Lansingerland
Publicatiedatum: 20 december 2022
Sluitingsdatum: 13 februari 2023 9:00
Opdrachtwaarde: € 360.000

Gemeente Lansingerland heeft verschillende contracten voor jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn: Basis GGZ, Jeugd met een Beperking (JmeB), Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), Jeugdcoach op School en de praktijkondersteuners bij huisartsen (POH). Voor de specialistische zorg valt gemeente Lansingerland onder de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Daarnaast heeft zij enkele voorliggende voorzieningen waaronder de subsidies voor maatjes en jeugd- en jongerenwerk. Ook deze inkoop preventieve trainingen jeugd valt onder deze voorliggende voorzieningen.  

De opdracht betreft de inkoop van de preventieve trainingen jeugd. Het gaat hierbij om groepstrainingen op locatie aan jeugdigen van 6 tot 18 jaar, waarbij ook hun systeem wordt betrokken. De trainingen zetten in op het versterken van beschermende factoren en verminderen van risicofactoren. Doel is om de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te minimaliseren. Zo leren jeugdigen en hun systeem op eigen kracht met de obstakels van het leven om te gaan. Er dient ingezet te worden op een goede balans te tussen de draagkracht en draaglast van de jeugdige en diens systeem. Zo groeit een jeugdige veerkrachtig, kansrijk, gezond en veilig op.  

De omvang van de opdracht is in totaal maximaal € 90.000,- per jaar (excl. jaarlijkse indexatie), verdeeld over drie percelen: (1) (Beginnende) problematiek rondom emotie en/of gedrag van jeugdige en/of in de relatie tussen de jeugdige en diens leeftijdsgenoten; (2) (Beginnende) problematiek binnen de relatie tussen de jeugdige en diens ouder(s) of verzorger(s); (3) Jeugdigen met ouder(s) of verzorger(s) met psychische problematiek of verslavingsproblematiek.

Het huidige contract voor de preventieve trainingen loopt per 31-12-2022 af. Met deze inkoop wenst de gemeente Lansingerland per 1 april 2023 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor het aanbieden van preventieve trainingen jeugd. De opdracht loopt twee jaar, met twee keer de mogelijkheid om te verlengen met een jaar. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten