Doorgaan naar content
Deze website gebruikt cookies om analytische data te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie
Corus Advies

Gezocht: opvang asielzoekers

Deze tender is inmiddels verlopen.

Het COA is op zoek naar een of meerdere partijen/opdrachtnemers die onder verantwoordelijkheid van het COA aanvullende capaciteit voor de opvang en begeleiding van specifiek de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) kunnen realiseren. Aanvullend omdat de opvangmogelijkheden binnen het COA beperkt zijn.

De scope van de opdracht

Het COA geeft in opdracht van het ministerie van J&V uitvoering aan de opvang en begeleiding van deze doelgroep als beschreven in het opvangmodel amv, zoals van toepassing sinds 2016. In dit model staat het uitgangspunt centraal dat een amv-opvang een veilige omgeving is met professionele begeleiding, afgestemd op de behoeften, leeftijd en ontwikkeling van de amv. Het belang van de amv staat hierbij voorop.

Amv (van 15 tot 18 jaar en incidenteel van 13 tot en met 14 jaar die niet door Nidos, de voogdijinstelling, in een opvanggezin kunnen worden geplaatst) verblijven, in afwachting van en tijdens het doorlopen van hun asielprocedure, op de pol-amv (procesopvanglocatie voor amv, afgekort poa). Het COA is op zoek naar 500 opvangplekken per jaar in totaal met de mogelijkheid tot groei. Per locatie verblijven er ca. 50 tot maximaal 80 jongeren.

De huisvesting en begeleiding van amv wordt uitgevoerd door een contractpartij onder verantwoordelijkheid van het COA waarbij het Nidos als voogdijinstelling, vanuit haar taak van belangenbehartiging, toezicht houdt op het welzijn van de amv, de veiligheid van de opvang en de wijze waarop de opvoeding en verzorging plaatsvindt.

Met betrekking tot de gewenste situatie gaat het COA op dit moment uit van een capaciteitsbehoefte van ca. 500 opvangplekken per jaar verspreid over ca. 10 locaties (in verband met de gewenste kleinschalige opvang) met de mogelijkheid tot groei. Qua bekostiging gaat het COA uit van een productprijs per jaar per opvangplek die is gebaseerd op begeleiding en niet op hulpverlening.

De beoogde start van de overeenkomst is 01-07-2023 en kent vervolgens een implementatieperiode tot en met 31-12-2023. De start van de volledig operationele dienstverlening is beoogd op 01-01-2024 . De overeenkomst kent daarna een initiële looptijd van 01-01-2024 tot 01-01-2026.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Arbeidsgerichte trajecten overlast gevende personen

Arbeidsgerichte trajecten overlast gevende personen
Lees meer