Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: ontwikkelaar voor applicatie KBN 6

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Kiezers buiten Nederland
Publicatiedatum: 27 november 2022
Sluitingsdatum: 6 januari 2023 11:00

In de Kieswet is vastgelegd dat de burgemeester en wethouders van Den Haag zorgdragen voor de registratie van kiesgerechtigde Nederlanders die in het buitenland wonen. Door zich te registreren kunnen Nederlanders in het buitenland deelnemen aan de verkiezingen. Het systeem dat de gemeente Den Haag ondersteunt bij deze bijzondere opdracht is een belangrijk instrument voor het goed organiseren van verkiezingen voor Kiezers buiten Nederland (KBN). Het systeem heet KBN6. De gemeente Den Haag is intellectueel eigenaar van de software KBN6.

De werkzaamheden voor de registratie en het organiseren van verkiezingen lopen het hele jaar door. Registraties en mutaties in KBN6 vinden in “stille” periodes minder plaats dan tijdens het organiseren van verkiezingen. In een dalperiode zijn 2,0 tot 4,5 fte medewerker verantwoordelijk voor ongeveer 25 registraties en 35 mutaties per werkdag. Vanaf een half jaar voor het houden van een KBN verkiezing kunnen de gebruikersaantallen oplopen tot wel >70 medewerkers en honderden transacties per dag.

De scope van de opdracht is:
Ontwikkeling aan bestaande applicatie KBN 6 (in .Net 4.8) te onderscheiden in:
A) Kleine functionele aanpassingen
B) Ontwikkeling in projectvorm (grote(re) wijzigingen en uitbreidingen).
C) Beheer van software (Technisch Applicatie Beheer)
D) Hosting van applicatie
E) Migratie huidige applicatie en data

De doelstellingen van deze aanbestedingen zijn:
• Betere continuïteit van de permanente registratie (dit betreft o.a. de processen nieuwe Nederlandse emigranten kunnen registreren, het kunnen wijzigen van hun gegevens, en het klantcontact ondersteunen) zodanig dat de gemeente de verkiezingen vanuit een stabiele systeemorganisatie kan organiseren.
• Makkelijker maken van systeemaanpassingen aan hand van de gewijzigde wetgeving van verkiezingen.
• Niet alleen moet de opdracht opnieuw in de markt gezet worden, ook is het doel om naast beheer en ontwikkeling, ook hosting onder te brengen bij één leverancier.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren wenst de Gemeente Den Haag een overeenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de Gemeente Den Haag worden verlengd met tweemaal een periode van 2 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1-6-2023.

De geraamde waarde per jaar is naar verwachting tussen 200k – 300k.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten