Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: onderzoeks- en monitoringinstrument

Deze tender is inmiddels verlopen.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. Haar taak is het behouden en beschikbaar stellen van Nederlands cultureel erfgoed in gedrukte en geschreven, en in meerdere mate ook in digitale vorm.

De afgelopen jaren waren de bibliotheekstatistieken van de openbare bibliotheken tekenend voor de verschuiving van de traditionele uitleenbibliotheek naar de brede maatschappelijke bibliotheek. Om de beste maatschappelijke programma’s neer te zetten, wil de KB inzichtelijk maken hoe openbare bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en welke impact zij daarmee teweegbrengen op de samenleving.

De scope van de opdracht

Om in deze behoefte te kunnen voorzien, wil de KB één integraal onderzoeks- en monitoringinstrument (Bibliotheekmonitor 2.0) laten ontwikkelen waarmee openbare bibliotheken op structurele en systematische wijze hun inzet en dienstverlening kunnen meten, monitoren en rapporteren. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen: organisatie en dienstverlening, opbrengsten en impact (voorheen afzonderlijke instrumenten). Bibliotheekmonitor 2.0 moet een toekomstbestendig instrumentarium worden, dat voldoende flexibiliteit biedt om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en behoeften in het bibliotheeknetwerk.

Bibliotheekmonitor 2.0 zal gebruikt worden door circa 6 KB onderzoekers, 140 bibliotheekorganisaties, circa 1200 bibliotheeklocaties, 9 provinciale ondersteuningsinstellingen en meerdere medewerkers en bibliotheekbezoekers per organisatie of locatie.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden 3 maal te verlengen voor een duur van telkens 1 jaar tot in totaal 6 jaar. Daarna mogen partijen in gezamenlijkheid besluiten (dus tweezijdig) of zij willen verlengen en met welke duur tot maximaal 12 jaar in totaal vanaf de ingangsdatum van de initiële overeenkomst. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1-3-2023. 

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.