Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: Noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag

Deze tender is inmiddels verlopen.

Waterschap Limburg zoekt leveranciers voor noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag (ofwel moveable barriers of mobiele waterkeringen / noodkeringen) ten behoeve van hun crisisdienst. 

De opdracht komt voort uit het Meerjarenplan Verbetermaatregelen Crisismanagement dat is opgesteld naar aanleiding van de hoogwatercrisis in 2021. De organisatiedoelstellingen leiden tot de onderstaande doelstellingen voor het inkooptraject: 

  • Een kerntaak van het waterschap is flexibel en slagvaardig optreden bij een watercalamiteit, zoals overstromingen, droogte, lozingen en lekkages. Toepassing van noodkering maakt dat we nog slagvaardiger kunnen optreden en ingrijpen. Het inkopen van noodkeringen wordt daarmee een onderdeel van een goede voorbereiding op calamiteiten. 

  • Bij extreme situaties geldt een zorgplicht om al het nodige te doen dat redelijkerwijs van WL verwacht mag worden. Inkoop van noodkering draagt daarmee bij aan uitvoering van de zorgplicht. 

  • Ons waterschap is vernieuwend en staat open voor innovatieve ideeën. Daarom voeren we testen uit met en kopen we marktrijpe innovaties op gebied van noodkeringen in.

De scope van de opdracht

In deze opdracht wil het Waterschap Limburg toe naar een situatie waarin sprake is van: twee vaste partners, samenwerking, kennisdeling en kennisborging en laagdrempelige en efficiënte opdrachtverstrekking. 

De doelstelling is: “Het contracteren van twee vaste leveranciers voor het leveren van noodkeringen waarmee de behoefte van WL ondervangen wordt, de gewenste situatie en efficiëntere inkoop bereikt wordt, (interne) samenwerking en optimalisatie binnen de primaire dienstverlening gestimuleerd wordt”.  

De waarde van de opdracht voor de looptijd van 6 jaar is geraamd tussen de € 400.000 en € 2.400.000 exclusief BTW (dit is gebaseerd op € 400.000,- per jaar, excl. Indexeringen). Aan deze schatting kan door inschrijvers geen rechten worden ontleend.   

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Realisatie, beheer en onderhoud laadpalen

Aanbesteding Realisatie, beheer en onderhoud laadpalen TenneT
Lees meer