Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Milieubereddering

Milieubereddering Gemeente Dordrecht
Publicatiedatum: 5 januari 2023
Sluitingsdatum: 24 februari 2023 12:00
Opdrachtwaarde: 600.000

Aanleiding voor deze aanbestedingsprocedure is het feit dat de uitgaven met betrekking tot het op afroep en naar behoefte treffen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van milieuschade in de openbare ruimte van de gemeente Dordrecht, de drempel voor Europees aanbesteden overstijgen en derhalve moet worden aanbesteed. Aangezien de behoefte aan deze dienstverlening nog immer aanwezig is en hiermee de Europese aanbestedingsdrempel wordt overschreden is het hiervoor noodzakelijk een nieuwe Europese aanbesteding op te starten.

De te vergeven opdracht betreft het op afroep en naar behoefte treffen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van milieuschade in de openbare ruimte van de Gemeente Dordrecht. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: 

  • Het voor de uitvoering van werkzaamheden 24 uur per etmaal, zeven dagen per week beschikbaar houden van personeel, materieel en materiaal inclusief een 24- uurs storingsdienst.
  • Het beredderen van kleinschalige milieu-incidenten, veelal naar aanleiding van verkeersongevallen of vervuiling van verhardingen.
  • Het verwijderen en afvoeren van gedumpt synthetisch en/ of (hennep) drugsafval en het nemen van maatregelen om (verdere) verontreiniging te voorkomen. Opdrachtnemer wordt in overleg met opdrachtgever gevraagd zelf ook de eventueel noodzakelijke opschaling te verzorgen als er andere instanties zoals OZHZ bij ingeschakeld moeten worden.
  • Het verwijderen van resten na een autobrand. 
  • Het verhelpen van bodemverontreinigingen veroorzaakt door kleinschalige milieu-incidenten of gedumpt (hennep) drugsafval om verdere verontreiniging te voorkomen. 
  • Het waar van toepassing op aanwijzing van opdrachtgever laten verwijderen van asbest verdacht materiaal in de buitenruimte. 

De overeenkomst treedt in werking op 1-3-2023 en wordt gesloten voor een periode van 2 jaar met een optie tot eenzijdige verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 1-3-2025, met een mogelijke uitloop tot 1-3-2026 en vervolgens 1-3- 2027.   

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten