Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: Loopbaangesprekken ROC

Deze tender is inmiddels verlopen.

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 17.500 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.  

Door het vergroten van het bewustzijn tot duurzame inzetbaarheid en levenslange ontwikkeling willen zij zoveel mogelijk medewerkers met een vaste of tijdelijke (minimaal 18 maanden) arbeidsovereenkomst met ROC MN gebruik laten maken van de mogelijkheid van een loopbaangesprek. Medewerkers van ROC MN zijn te verdelen in twee categorieën, te weten onderwijzend personeel (docenten) en onderwijsondersteunend personeel (managers, ICT, M&C, adviseurs, administratief, en facilitair). De verhouding is ca. 70% onderwijzend personeel en 30% onderwijsondersteunend personeel.

De scope van de opdracht

De doelstellingen van de opdracht zijn als volgt:

  • Bewustzijn bij medewerker vergroten van noodzaak tot duurzame inzetbaarheid en levenslange ontwikkeling; 

  • Zoveel mogelijk medewerkers gebruik laten maken van een loopbaangesprek (minimaal 6% van het personeelsbestand per jaar); 

  • Medewerker de mogelijkheden van zijn eigen loopbaan laten verkennen; 

  • Klanttevredenheid van de medewerker over het loopbaangesprek is hoger dan 7,5 (rapportcijfer);

  • Alle medewerkers kennen de mogelijkheid van het loopbaangesprek als onderdeel van het programma “Sterk in je Werk” bij ROCMN. 

  • Het gevoerde loopbaangesprek draagt bij aan de kwaliteit van de gesprekken in de performancecyclus tussen de werknemer en diens leidinggevende.

Gezien de aard van de organisatie is het zeer wel mogelijk dat het loopbaangesprek in bepaalde piekperiodes als bufferweken en/of schoolvakanties moeten worden gepland. U dient hiermee rekening te houden. Deze overeenkomst zal op 1 april 2023 ingaan met een looptijd van drie jaar. De raamovereenkomst is tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Na afloop van de initiële periode kan de raamovereenkomst met een periode van één (1) jaar verlengd worden. Uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van de (initiële) looptijd van de raamovereenkomst wordt over de verlengingsoptie een besluit genomen.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.