Doorgaan naar content
Deze website gebruikt cookies om analytische data te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie
Corus Advies

Gezocht: leverancier mediadiensten

Deze tender is inmiddels verlopen.

De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de dienstverlening op het gebied van montagediensten en planning en op het gebied van mediamanagers. Voor wat betreft de montagediensten wenst de aanbestedende dienst dat de te contracteren partij vast personeel inzet, zo nodig aangevuld met freelancers.

De scope van de opdracht

De aanbesteding wordt verdeeld in twee percelen, met de volgende geschatte omvang in euro’s:
1. Het leveren van montagediensten (door video-editors en audio-editors) en planning, ca. €900.000,- per jaar.;
2. Het leveren van mediamanagers, ca.; €175.000.- per jaar.

Er is in alle twee de gevallen sprake van het sluiten van raamovereenkomsten met een initiële looptijd van twee jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de raamovereenkomsten nog twee maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één jaar. De verwachte startdatum van de raamovereenkomsten is 1 maart 2023.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.