Doorgaan naar content
Statamic Peak

Gezocht: Lesmethoden en kantoorartikelen

In de huidige situatie heeft christelijke basisschool Viviani in Emmen e.o. een Raamovereenkomst met Heutink voor de Lesmethoden en Kantoorartikelen. Viviani heeft besloten om Lesmethoden en Kantoorartikelen Europees aan te besteden. De nieuwe Raamovereenkomst moet per 1 januari 2025 ingaan. De Opdracht bestaat uit het adviseren over en leveren van Lesmethoden, Licenties, Leerpakket, Kantoorartikelen en Ontwikkelingsmateriaal aan de Primair Onderwijsscholen van Viviani. Inschrijver dient de Opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen.

De scope van de opdracht

Gebaseerd op historische gegeven raamt Viviani de jaarlijkse waarde op gemiddeld € 200.000,- per jaar. Daarnaast is Viviani verplicht om een maximale waarde van de Raamovereenkomst vast te stellen. De waarde van de Raamovereenkomst is door Viviani, gelet op de totale looptijd van de Raamovereenkomst en rekening houdend met toekomstige indexeringen, vastgesteld op maximaal € 1.560.000,-.

De looptijd van de Raamovereenkomst is vastgesteld op 48 maanden.

Startdatum: 1 januari 2025

Einddatum: 31 december 2028

Optiejaren: drie (3) keer twaalf (12) maanden

Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de Raamovereenkomst) uitsluitend op initiatief van Opdrachtgever geëffectueerd. Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de Raamovereenkomst al dan niet te verlengen.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.