Doorgaan naar content
Deze website gebruikt cookies om analytische data te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie
Corus Advies

Gezocht: Leerprogramma Crisisbeheersing

Deze tender is inmiddels verlopen.

Het doel van de aanbesteding is voor de dienstverlening inzake Leeractiviteiten gebaseerd op het Leerprogramma van de NAC en gericht op de Nationale Crisisstructuur voor beide percelen een raamovereenkomst af te sluiten met één inschrijver per perceel.

De scope van de opdracht

De scope van de aanbesteding bestaat uit de dienstverlening inzake Leeractiviteiten gebaseerd op het Leerprogramma van de NAC en gericht op de Nationale Crisisstructuur. De opdracht is gesplitst in twee percelen: Perceel 1: Opleidingen voor het individu, Perceel 2: Teamtrainingen. De opdracht (per perceel) wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.  

De scope van Perceel 1 bestaat uit het ontwikkelen, up to date houden en uitvoeren van individuele trainingen (waar men individueel en niet als team voor inschrijft). Voor deze trainingen zijn reeds Modules ontwikkeld. Opdrachtnemer dient het bestaande aanbod door te ontwikkelen en zich eigen te maken gedurende de transitieperiode.

Het zwaartepunt van de af te nemen dienstverlening ligt naar verwachting bij punt 1 en punt 2 van onderstaand genoemde dienstverlening, betreffende de ontwikkeling en uitvoering van het Leerprogramma.

 1. Ontwikkeling van het Leerprogramma van de NAC op basis van Blended Learning

 2. De Uitvoering en het actueel en up-to-date houden (Onderhoud Modules) van alle Modules behorende tot het ontwikkelde Blended leerprogramma

 3. Levering van organisatorische en administratieve dienstverlening ten behoeve van de levering en uitvoering van de Modules behorende tot het Leerprogramma. Hiertoe behoren in ieder geval:

  * Leveren van relevante informatie over de Module en documentatie aan cursisten inclusief het lesmateriaal;
  * Verzorgen van registratie cursisten en correspondentie met cursisten,
  * Het regelen van de trainingslocaties en bijbehorende catering, technische voorzieningen en andere (bijbehorende) logistieke werkzaamheden.

 4. Levering van adviezen aan de NAC in relatie tot het Leerprogramma en tot geheel nieuw te ontwikkelen of reeds in ontwikkeling zijnde Modules.

 5. Doorontwikkeling en uitvoering van bestaande Modules in het ontwikkelde Blended leerprogramma.

 6. Ontwikkelingen uitvoering van eventuele nieuwe Modules gerelateerd aan het Leerprogramma van de NAC.

De looptijd van de beoogde raamovereenkomst bedraagt 1,5 jaar (18 maanden) met voor Opdrachtgever het recht de raamovereenkomst te verlengen door middel van één of meerdere verlengingen met in totaal 30 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.  

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op CTM-solution of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.