Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: Kantoormeubilair Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Deze tender is inmiddels verlopen.

Bij een ramp is het 'gouden uur' letterlijk van levensbelang. De hulpverlening moet snel en goed gecoördineerd op gang komen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zorgt hiervoor. Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie.

Noord-Holland Noord Noord-Holland Noord is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De regio omvat 17 gemeenten met circa 644.000 inwoners. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten samen aan de veiligheid van de inwoners.

Het doel van deze aanbesteding is om een Raamovereenkomst (hierna: Overeenkomst) te sluiten met één Opdrachtnemer voor de levering van kantoormeubilair. VRNHN heeft ter vervanging van het huidig meubilair en voor het inrichten van nieuwe locaties behoefte aan kantoormeubilair. Naar aanleiding van een werkplekonderzoek is gebleken behoefte te zijn aan meer vergaderplekken. Om die reden zijn mobiele vergaderunits opgenomen in de scope van deze aanbesteding.

De scope van de opdracht

In hoofdzaak betreft de opdracht het op afroep en naar behoefte gebruiksklaar leveren van kantoormeubilair, waaronder:
• bureaustoelen;
• vergaderstoelen;
• instructiestoelen;
• bureautafels;
• vergadertafels;
• instructietafels;
• kasten;
• lockers;
• mobiele vergaderunits;
• akoestische schermen (als scheiding tussen bureaus).

Bijkomend (de bijbehorende dienstverlening) betreft de opdracht:
• het verzorgen van service en correctief onderhoud. Zie voor een overzicht van de locaties van VRNHN bijlage 16 en voor de status van het meubilair op deze locaties verwijzen wij naar bijlage 17.

De volgende producten maken geen onderdeel uit van de deze aanbesteding:
• De thuiswerkplek van VRNHN medewerkers;
• Inrichting van huiskamers op posten en kazernes.

De raming is gebaseerd op de verwachte vervanging van het huidige meubilair op basis van het meerjarig investeringsplan. De raming op basis van acht jaar bedraagt € 1.627.610, -- exclusief BTW. De maximale waarde bedraagt 150 % van de geraamde waarde: €2.441.415,- exclusief BTW.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.