Doorgaan naar content
Deze website gebruikt cookies om analytische data te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie
Corus Advies

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Het is binnen Scholengroep Trivium de wens om vacatures in eerste instantie middels eigen werving en selectie in te vullen door nieuwe medewerkers zelf in dienst te nemen. In gevallen waarin dit niet opportuun is, wordt een externe dienstverlener ingeschakeld. Om voor Scholengroep Trivium een werkbaar en doelmatig inhuurproces voor flexibel personeel te creëren, wordt in deze aanbesteding bij de te verstrekken nadere opdrachten een minicompetitie onder maximaal vijf gecontracteerde leveranciers uitgezet.  

De doelen die Scholengroep Trivium met deze aanbesteding wil bereiken zijn:

  • inhuren van de juiste kandidaat tegen scherpe, transparante en marktconforme tarieven;

  • optimale ondersteuning van Scholengroep Trivium met betrekking tot de inhuur van flexibele arbeidskrachten. Concreet: één vaste contactpersoon per Opdrachtnemer en een eenduidig en eenvoudig inhuurproces met zo min mogelijk administratieve handelingen voor Scholengroep Trivium; 

  • samenwerken met Opdrachtnemers die over veel marktkennis en een breed netwerk beschikken om inhuurvraagstukken van Scholengroep Trivium goed in te kunnen vullen;

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en is door Scholengroep Trivium tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. De raamovereenkomst gaat in op 1 augustus 2023 en eindigt van rechtswege op 31 juli 2027, inclusief optionele verlenging

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.