Doorgaan naar content
Statamic Peak

Gezocht: Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden en Statushouders

De opdracht betreft het leveren van fysieke Huisartsenzorg op locaties in Haarlemmermeer waar Oekraïense ontheemden en Statushouders (HAR) verblijven. De doelgroep betreft Ontheemden die niet bij een reguliere huisarts terecht kunnen.

Gemeente vangt op diverse locaties Oekraïense ontheemden en Statushouders (HAR) op. Gemeente heeft geprobeerd de ontheemden bij de eigen huisartsen in Haarlemmermeer onder te brengen, waar onze voorkeur naar uit gaat. Na uitgebreid onderzoek bleek de capaciteit bij de huidige huisartsen binnen Haarlemmermeer onvoldoende. Daarom is op 3 april 2023 in het kader van de spoedeisende behoefte aan Huisartsenzorg voor Statushouders (HAR) een overeenkomst gesloten met één aanbieder. Voor de Oekraïense ontheemden is op 1 juli 2023 een overeenkomst gesloten met één aanbieder voor Huisartsenzorg. Beide overeenkomsten lopen af per 31 december 2024. Om te blijven voldoen aan de uitvoering van de wettelijke taken start Gemeente deze aanbestedingsprocedure.

De scope van de opdracht

Opdrachtnemer beoogt een overeenkomst te sluiten met één aanbieder voor het leveren van Huisartsenzorg voor Ontheemden.

De opdracht betreft het leveren van fysieke Huisartsenzorg op locaties in Haarlemmermeer waar Oekraïense ontheemden en Statushouders (HAR) verblijven. De doelgroep betreft Ontheemden die niet bij een reguliere huisarts terecht kunnen.

De Gemeente beoogt een partij te contracteren die:

• Een 'partner' is die de juiste dienstverlening met betrekking tot Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden en Statushouders (HAR) levert, die toegevoegde waarde biedt en meedenkt in een continu borging- en verbeterproces (leercurve);

• Flexibel inspeelt op veranderingen in de zorgvraag, opvanglocaties, aantal Oekraïense ontheemden/Statushouders (HAR);

• Garandeert en feitelijk in staat is om het programma van eisen uit te voeren en ook uit zal voeren.

Doelgroep

Wij hebben te maken met bijzondere doelgroepen, namelijk Oekraïense ontheemden en Statushouders (HAR). Dit betekent dat de zorg aangesloten dient te worden bij de specifieke kenmerken van de patiënt. Deze specifieke kenmerken zijn bijvoorbeeld:

• Andere taal en cultuur;

• Onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem;

• Onzekerheid over verblijfsomstandigheden en verblijfsduur;

• Beperkte financiële middelen;

• Type zorgvraag en genoten zorg in land van herkomst;

• Variatie in omvang en samenstelling doelgroep.

Door deze bijzondere doelgroepen wijkt de aard en omvang van de werkzaamheden af van wat binnen de reguliere huisartsenzorg gebruikelijk is, waardoor extra inspanning en/of ondersteuning van de huisarts nodig is ten opzichte van reguliere inwoners.

Opvanglocaties en aantallen bewoners op 10 juni 2024:

Locatie 1 (hotel) 139 Oekraïners: Voornamelijk vrouwen en kinderen

Locatie 2 (hotel) 77 Oekraïners: Voornamelijk vrouwen en kinderen

Locatie 3 (semi-permanent) 72 Statushouders (HAR): mannen, vrouwen en kinderen

Op de locaties is bewonersbegeleiding aanwezig gedurende vooraf vastgelegde tijdstippen.

Aan bovenstaande gegevens zijn geen rechten te ontlenen en zijn aan fluctuering onderhevig. Ontheemden verhuizen geregeld naar een andere locatie en nieuwe bewoners nemen hun plek in. Ook kunnen er nieuwe locaties bij komen en de hierboven genoemde locaties kunnen komen te vervallen. Tevens is het mogelijk dat de huidige locaties worden uitgebreid en andere locaties worden opgeheven (zie ook de ‘toekomstige situatie’ in paragraaf 3.3).

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op Tenderned of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Het transport, de verzorging en opslag van gezelschapsdieren

Het transport, de verzorging en opslag van gezelschapsdieren
Lees meer