Doorgaan naar content
Deze website gebruikt cookies om analytische data te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie
Corus Advies

Gezocht: Herinrichting Studiecentrum Radboudumc

Het curriculum van Radboudumc vraagt om meer interactie en daarmee om open structuren en ruimte om elkaar te ontmoeten en te verbinden. De focus ligt op een prettige omgeving voor studenten om te studeren en te ontmoeten. Daarnaast kan de totale oppervlakte van de gebouwen nuttiger gebruikt worden.

De gebouwen die het Studiecentrum vormen, hebben monumentale waarde en staan op een cruciale plaats op de campus van het Radboudumc. Dit maakt het verbinden van onderwijs, research en zorg op een unieke wijze mogelijk. De activiteiten van het Studiecentrum zijn te verdelen over vier domeinen: onderwijs, ontmoeten, ontvangst en staf.

Voor een toekomstbestendig Studiecentrum is een totale midlife renovatie nodig. Met de renovatie van het Studiecentrum worden in deze fase de gebouwen M149, M205(BG), M230 en M232 weer passend gemaakt voor de huisvestingseisen die het curriculum hieraan stelt.

De scope van de opdracht

De opdracht bestaat uit de integrale ontwerpwerkzaamheden voor de renovatie van het Studiecentrum het Radboudumc. De integrale ontwerpwerkzaamheden omvatten alle ontwerp- en advieswerkzaamheden in de fasen VO (Voorlopig Ontwerp) tot en met Gebruik/Exploitatie conform de taakbeschrijving, gebaseerd op DNR-STB 2014. Op de opdracht zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van Radboudumc van toepassing.

De integrale ontwerpopdracht zal gefaseerd worden verleend. Radboudumc zal t.z.t. nader bepalen op welke wijze en op welk moment de uitvoeringsopdracht(en) aanbesteed zullen worden. Het laten participeren van uitvoerende partijen bij het afronden van het ontwerp (in de DO- en/of TO-fase) is daarbij bijvoorbeeld een mogelijkheid (bijvoorbeeld in de vorm van een bouwteam). Het ontwerpteam zal t.z.t. bij de afweging worden betrokken. Radboudumc behoudt zich het recht voor om de opdracht hierop aan te passen.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.