Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: evenementenbureau

Deze tender is inmiddels verlopen.

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

De doelstelling van deze aanbesteding is om voor Nuffic ondersteuning bij het organiseren van grote binnenlandse evenementen te bewerkstelligen door een samenwerking aan te gaan met een evenementenbureau. De scope van deze aanbesteding richt zich alleen op evenementen die Nuffic in Nederland organiseert.

De scope van de opdracht

Bij de organisatie van deze evenementen wordt er verwacht dat het evenementenbureau op verschillende niveaus ondersteuning kan aanbieden. Het evenementenbureau dient in staat te zijn om Nuffic volledig te kunnen ontzorgen in de organisatie tot het niveau waarbij er alleen administratieve taken worden overgedragen.

Met het volledig ontzorgen komen taken zoals CRM-werkzaamheden ook bij het evenementenbureau te liggen, net zoals bijvoorbeeld het boeken en betalen van de locatie en de cateraar. Ook dient er rekening gehouden te worden met de verschillende ervaringsniveaus met betrekking tot evenementorganisatie binnen Nuffic. Het bureau dient in staat te zijn om alle ervaringsniveaus mee te kunnen nemen in het organiseren van een evenement en om te kunnen gaan met het organiseren van evenementen met staatslieden en daarbij behorende protocollen.

Naast (ondersteunen bij) de organisatie van het evenement wordt ook van het evenementenbureau verwacht dat het toeleveranciers zoekt en hier contact mee heeft.

De omvang van de Raamovereenkomst bedraagt naar verwachting ca. € 1.200.000,- excl. btw (ca. € 300.000,- per jaar). De maximale waarde van de Raamovereenkomst wordt gesteld op € 1.500.000,- excl. btw, voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsopties.

Aanbestedende Dienst wil een Raamovereenkomst afsluiten met één (1) Inschrijver. De Raamovereenkomst gaat naar verwachting in op 1 maart 2023 en heeft een looptijd van twee (2) jaar met de mogelijkheid voor Aanbestedende Dienst om de Raamovereenkomst met twee (2) keer één (1) jaar te verlengen.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.