Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: Externe deskundigenpool Nationaal Programma Groningen

Deze tender is inmiddels verlopen.

In Nationaal Programma Groningen werken we de komende tien jaar samen aan een bloeiende toekomst voor Groningen. Dit doen we met inwoners, bedrijven, organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk. Samen zetten wij ons in voor een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is en kijken daarbij vooruit tot 2040. We richten ons op projecten die lokaal zichtbaar zijn voor inwoners, maar ook op baanbrekende projecten waarmee Groningen voorbeeld kan zijn voor Nederland.

De opdracht omvat het organiseren en faciliteren van externe deskundigheid ten behoeve van het opstellen van programma's en projecten binnen Nationaal Programma Groningen. De scope van de programma's en bijbehorende projecten is heel breed (ruimtelijk, sociaal, fysiek, economisch, ecologische etc.). Ten einde te ondersteunen bij het maken van goede plannen, die daadwerkelijk impact hebben en bijdragen aan perspectief voor Groningen, wil het programmabureau van Nationaal Programma Groningen deskundigheid op tal van beleidsterreinen ontsluiten door een deskundigenpool te organiseren.

De aanbestedende dienst streeft naar een duurzame samenleving voor haar inwoners en ondernemers. Bewust en gericht Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Met MVI dragen we bij aan een duurzame omgeving. We richten ons bij de inkoop op de effecten van de 3P’s: PEOPLE,PLANET,PROFIT. Dus goed voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, goed voor de natuur/wereld om ons heen en goed voor de (lokale) economie. De aanbestedende dienst verwacht van haar leveranciers dat zij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.

De scope van de opdracht

De doelen en activiteiten van de deskundigenpool zijn als volgt:

1. Inhoudelijke advisering en ondersteuning bij het opstellen van programma's en projecten. Voorbeelden hiervan zijn:
a. Uitwerken plan of voorstel
b. Uitwerken van een bestemmingsplan wijziging
c. Procesbegeleiding
d. Organisatie en inhoudelijke begeleiding van een workshop, charette, etc.

2. Ondersteuning projecten van lokale programma's, thematisch programma, Toukomst en de baanbrekers.

3. Eventuele (onafhankelijke) ondersteuning van de beoordelingscommissies.

De werkzaamheden die de deskundigen uitvoeren zijn per klus(in principe) gemaximeerd op € 15.000,- excl. btw. Dit bedrag wordt geïndexeerd volgens dezelfde index als voor de opdracht als geheel wordt toegepast.

De aanbestedende dienst raamt de waarde van de opdracht op ca. € 60.000,- excl. btw per jaar. Gedurende de resterende looptijd van Nationaal Programma Groningen (eindigt in 2029) telt dit op tot € 400.000,-tot € 450.000,- excl. btw. De maximale omvang van de raamovereenkomst gedurende deze periode bedraagt €1.000.000,- excl. btw. Dit is bedoeld om eventuele onvoorziene groei van de raamovereenkomst mogelijk te houden zonder dat de maximale omvang te snel overschreden wordt. Indien de overeenkomst verlengd wordt na 2029, dan groeit de maximale omvang van de raamovereenkomst evenredig mee.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.