Doorgaan naar content
Corus Advies

Gezocht: Arbeidsgerichte trajecten overlast gevende personen

Deze tender is inmiddels verlopen.

De Aanbestedende dienst is van plan om met één Opdrachtnemer een Overeenkomst aan te gaan voor het voor het uitvoeren van arbeidsgerichte trajecten voor overlast gevende personen én/of personen die telkens recidiveren in het strafrecht.

De Aanbestedende dienst is in 2017 een traject gestart voor de aanpak van personen met een criminele achtergrond, die doorgaans weinig gevoelig zijn voor celstraffen en vaak niet gemotiveerd zijn voor leer- en werktrajecten. De trajecten richten zich op het verwerven van discipline in een prikkelarme omgeving. De doelgroep zijn volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een delict verleden, die in beginsel een opleiding willen volgen of aan het werk willen, maar daartoe (nog) niet in staat zijn gebleken, primair door motivatiegebrek en antisociaal gedrag. Daarnaast hebben alle deelnemers diverse andere problemen (delict gerelateerd of belemmerend), zoals verslavingsproblematiek, psychische-, of psychosociale problematiek, of zijn licht verstandelijk beperkt -of een combinatie hiervan.

De scope van de opdracht

De Overeenkomst heeft een looptijd van één jaar die eenzijdig door de Aanbestedende dienst maximaal vier maal met één optiejaar kan worden verlengd. Uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst zal de Aanbestedende dienst schriftelijk bekend maken of er gebruik wordt gemaakt van het (volgende) optiejaar.

De waarde van de opdracht voor de looptijd is € 500.000,-

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Gespecialiseerde schuldhulpverlening (ex-)zelfstandig ondernemers

Gespecialiseerde schuldhulpverlening (ex-)zelfstandig ondernemers
Lees meer