Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Werkmeesters voor Groepswerkprojecten

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Werkmeesters voor Groepswerkprojecten
Publicatiedatum: 20 augustus 2020
Sluitingsdatum: 24 september 2020 12:00

Deze opdracht bestaat uit het op afroep inzetten van Werkmeesters ten behoeve van Groepswerkprojecten. Een Groepswerkproject betreft een door opdrachtgever samengestelde groep jongeren die onder begeleiding van een Werkmeester GWP hun werkstraf uitvoeren. De groepsgrootte is mede afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de te plaatsen jongeren binnen de groep. In principe wordt qua groepsgrootte maximaal acht jongeren op één Werkmeesters GWP gehanteerd. Indien de Coördinator taakstraffen het nodig acht, kan met een kleinere groep of met 2 Werkmeesters GWP worden gewerkt.

De Werkmeester GWP houdt toezicht en geeft leiding en sturing aan groepen (zowel groepsgericht als op het individu binnen de groep gericht) tot werkstraf veroordeelde jongeren. Hierbij houdt de Werkmeester GWP rekening met de gevraagde begeleidingsbehoefte, uitgangspunten voor Groepswerkprojecten die opdrachtgever hanteert en ziet hij toe op de juiste hantering van de Arbo wetgeving. Het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid is hierbij een eerste vereiste.

De Aanbestedende dienst heeft besloten deze aanbesteding op te delen in drie Percelen.
- Perceel 1: Noord Nederland, Overijssel, Gelderland, Midden Nederland en Noord-Holland;
- Perceel 2: Zuidoost Nederland en Zuidwest Nederland;
- Perceel 3: Rotterdam-Dordrecht en Haaglanden.

Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van één overeenkomst per Perceel voor het op afroep inzetten van Werkmeesters GWP, en indien door opdrachtgever gewenst inclusief materieel en/of vervoer.

De looptijd van de beoogde overeenkomsten bedraagt twee jaar met voor opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met tweemaal een periode van maximaal 12 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

Ingangsdatum van de overeenkomsten is voorzien op 1 januari 2021. De implementatie van de overeengekomen dienstverlening start na definitieve gunning van de opdracht en dient te zijn afgerond op 31 december 2020. De dienstverlening dient volledig operationeel te zijn op 1 januari 2021.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten