Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Voeding voor Justitiabelen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Voeding voor Justitiabelen
Publicatiedatum: 17 juli 2021
Sluitingsdatum: 9 september 2021 14:00

Deze opdracht betreft de levering van de dagelijkse voeding voor justitiabelen in de justitiële inrichtingen van het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring. Het betreft alle dienstverlening ten behoeve van het in kaart brengen van de vraag, de interne logistiek en het voorraadbeheer van de voedings(componenten) en andere werkzaamheden gerelateerd aan de dagelijkse voeding voor justitiabelen. Hierbij valt te denken aan logistieke medewerkers, koks, voedingsdeskundigen, leerwerkmeesters, communicatiespecialisten, etc. Het huidige personeel dient overgenomen te worden in lijn met wettelijke verplichtingen en afspraken in de Cao.

De bandbreedte voor het voedingsdagbudget is vastgesteld op basis van een vaste prijs per justitiabele per dag van minimaal € 8,75 en maximaal € 10,00 all-in en inclusief personeelskosten en BTW. Opdrachtnemer geeft volledig inzicht in de opbouw van zijn kosten (open calculatie), ook in de kosten van de toeleveranciers en onderaannemers. 

Opdrachtgever wil met minimaal 3, maximaal 5 leveranciers een Overeenkomst aangaan. Het doel van de aanbesteding is een passend contract voor elke locatie waarmee:

  • Elke justitiabele elke dag voldoende, gevarieerd en gezond eten krijgt aangeboden en rekening wordt gehouden met de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerden;
  • De verspilling van voeding minimaal is;
  • Er een zeer hoge leverbetrouwbaarheid van maaltijden en ingrediënten is;
  • De kosten beheersbaar en marktconform zijn;
  • De locatie een bepalende rol heeft in het proces hoe voeding wordt aangeboden (binnen de kaders van het contract);
  • De leverancier bijdraagt aan de maatschappelijke opdracht door justitiabelen te helpen bij hun re-integratie en naar werk te begeleiden;
  • Lokale ondernemers en korte ketens (in de nabijheid van een inrichting) worden betrokken bij het uitvoeren van de opdracht;
  • Impact op het milieu wordt geminimaliseerd door onder andere gebruik van duurzame, biologische producten en het minimaliseren van CO2-uitstoot;
  • Een gezond voedingspatroon door justitiabelen wordt gestimuleerd;
  • Een positief leef- en werkklimaat waarin rust en veiligheid wordt nagestreefd.

De opdracht wordt verdeeld in 5 percelen, deze worden ingedeeld naar provincies.

Voor de overeenkomsten wordt uitgegaan van een contractduur van maximaal 8 jaar: eerst een vaste periode van 4 jaar, plus voor DJI de eenzijdige mogelijkheid om de overeenkomst 4 keer met 1 optiejaar te verlengen. De geplande ingangsdatum van de overeenkomsten is 1 juni 2022 en loopt uiterlijk tot en met 31 mei 2030.

De omvang van de opdracht is afhankelijk van het aantal justitiabelen. De verwachting is dat de bezetting de komende jaren gemiddeld ca. 10.500 justitiabelen per jaar is.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen