Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Virtuele internationale samenwerkingsproject in het Hoger Onderwijs

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Virtuele internationale samenwerkingsproject in het Hoger Onderwijs
Publicatiedatum: 21 oktober 2021
Sluitingsdatum: 29 november 2021 10:00
Opdrachtwaarde: 2.000.000

De Minister van Onderwijs onderschrijft, in navolging van de Onderwijsraad in 2018, dat het opdoen van interculturele competenties en een internationale oriëntatie belangrijk is. Zowel als leeruitkomst als voor economische, politiek-maatschappelijke en organisatorische doelen. Het is van belang dat alle studenten toegang krijgen tot de verschillende mogelijkheden die hieraan een bijdrage kunnen leveren (inclusiviteit). Internationalisation at home is hiervoor een goede vorm, in het bijzonder virtuele internationale samenwerkingsprojecten. De ondersteuning virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs vormt de basis voor een stimuleringsmaatregel waarmee docenten en onderwijskundigen de mogelijkheid wordt geboden te werken aan een virtueel internationaal samenwerkingsproject (hierna VIS).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) heeft als bestuursdepartement een uitgebreid dienstenpakket. Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering heeft als stelselverantwoordelijke in elk geval de taak om op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs erop toe te zien dat alle studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de kans hebben deel te nemen aan een internationaliseringsactiviteit. Daartoe is een breed scala aan activiteiten mogelijk; OCW stimuleert waar nodig het completeren van een palet aan aanbod bij instellingen.

In totaal worden met deze aanbesteding drie onderdelen aanbesteed:

1. Coördinatiepunt informatie en website;

2. Advies bij ontwerpen/herzien VIS;

3. Training virtueel onderwijs met een geïnternationaliseerd karakter én interculturele competenties.

Aanvullend aan de ondersteuningsregeling krijgt inschrijver de opdracht ondersteuning te bieden aan docenten en onderwijskundigen bij het ontwerpen en ontwikkelen of herzien van een VIS en het verzorgen van een training voor het goed kunnen aanbieden van het gerealiseerde VIS. Uitgangspunt is het verlenen van subsidie aan circa 650 VIS-projecten, verspreid over de initiële contractperiode.

De Raamovereenkomst loopt van 12 januari 2022 t/m 31 december 2025 en heeft een totale waarde van 2.000.000 euro ex btw. Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten