Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: verkeerskundig adviesbureau

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Multimodale Regionale Verkeers- en Milieukaart
Publicatiedatum: 2 april 2021
Sluitingsdatum: 26 mei 2021 12:00

Op dit moment zijn twee Regionale Verkeers- en Milieukaarten (RVMK) in gebruik; RVMK Drechtsteden en RVMK Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Deze modellen moeten elk jaar door een verkeerskundig adviesbureau geactualiseerd worden. Voor beide RVMK's zijn de beheerscontracten met het adviesbureau inmiddels geëxpireerd. OZHZ gaat het bouwen/actualiseren van de RVMK's in 2021 opnieuw aanbesteden voor een doorlooptijd van 10 jaar. Dit keer wordt één RVMK opgesteld voor de sub regio's Drechtsteden en Alblasserwaard samen.
 
De huidige RVMK's zijn een uni-modaal verkeersmodel. Dit model heeft vandaag de dag echter zijn beperkingen. Daarom stappen de deelnemende gemeenten over naar een multimodaal model. Deze aanbesteding gaat over het bouwen en actualiseren van een multimodaal verkeersmodel en een daaraan gekoppeld milieumodel.

Inschrijver wordt gevraagd een Inschrijving te doen die onderstaande dienstverlening omvat:
1. het bouwen van een gekoppeld multimodaal verkeers- en milieumodel,
2. het leveren van software en benodigde licenties t.b.v. het gekoppeld verkeers- en milieumodel,
3. het 24/7 beschikbaar stellen en houden van het gekoppeld verkeers- en milieumodel,
4. het actualiseren van het gekoppeld verkeers- en milieumodel,
5. het leveren van service/onderhouden van het gekoppeld verkeers- en milieumodel,
6. het verzorgen van databeheer en documentatie,
7. het leren gebruiken van het gekoppeld verkeers- en milieumodel.

De Aanbestedende Dienst beoogt met deze aanbesteding een dienstverlener te contracteren voor 10 jaar met een verlengingsoptie van 5 vijf jaar. Uit oogpunt van ontwikkelingskosten, implementatieperiode, afschrijftermijn, technische levensduur en jaarlijkse actualisaties wordt gekozen voor een langere looptijd. De voorgenomen ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022 of zoveel eerder als mogelijk.
 
De opdrachtwaarde voor de vaste opdracht bedraagt maximaal 700.000,- euro ex btw voor de gehele periode van 10 jaar. Dit geldt voor het leveren van in de uitvraag gevraagde activiteiten, producten en deelproducten.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten