Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: uitvoerder gym- en zwemvervoer

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Gym- en zwemvervoer 2021
Publicatiedatum: 20 januari 2021
Sluitingsdatum: 17 maart 2021 12:00

Deze opdracht bestaat uit het met ingang van het schooljaar 2021/ 2022 (1 augustus 2021) vervoeren van leerlingen van de gemeente Krimpenerwaard op collectieve basis ten behoeve van het gym- en zwemvervoer voor het primair onderwijs. Het betreft het vervoer van leerlingen tussen het ophaaladres danwel schooladres naar gym- danwel sportaccommodaties.

De dienst omvat zowel de regie als de uitvoering van het gym- en zwemvervoer.
• Onder regie wordt verstaan het opstellen van de ritplanning naar aanleiding van de door de scholen verkregen informatie, de ritregistratie, klachtenafhandeling en communicatie naar Opdrachtgever en scholen.
• Onder uitvoering wordt verstaan het vervoeren van leerlingen van school naar gym- en zwemlocaties en weer terug. Het aantal leerlingen, de herkomsten (schooladressen) en bestemmingen (gym- en zwemlocaties) kunnen vóór aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen.

Opdrachtgever streeft naar duurzaamheid bij het inkopen van vervoer. De minimale eis in onderhavige opdracht is dat voertuigen die worden ingezet minimaal voldoen aan de Euro 6-norm. De opdrachtgever waardeert de inzet van duurzamer materieel.

Opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader wordt SROI onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de Opdrachtgever een social return verplichting aan de Opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen en te behouden.

De initiële looptijd van de opdracht betreft 36 maanden, te weten van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2024. De opdracht kan hierna tweemaal, eenzijdig door de opdrachtgever, met 12 maanden worden verlengd.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen