Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: technisch ICT beheer tbv schadefonds geweldsmisdrijven

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Technisch ICT beheer ten behoeve van Schadefonds Geweldsmisdrijven
Publicatiedatum: 12 mei 2021
Sluitingsdatum: 28 juni 2021 10:00
Opdrachtwaarde: 600.000

Het primaire proces van Schadefonds is gericht op het in behandeling nemen en vervolgens afwikkelen van aanvragen voor een financiële tegemoetkoming als gevolg van ontstane schade uit een geweldsmisdrijf. Dit primaire proces wordt ondersteund met behulp van ICT. Die ICT bestaat uit een aantal bedrijfsapplicaties (bijvoorbeeld zaaksysteem JOIN van Decos), kantoortoepassingen (bijvoorbeeld e-mail, agenda en adresgids via Outlook van Microsoft) en de benodigde ICT-infrastructuur (bijv. servers, netwerk, laptops, smartphones), hierna te noemen “de generieke ICT-diensten”. 

Het Schadefonds is in toenemende mate afhankelijk van continuïteit van ICT in het primaire proces. Aanvragers (burgers) hebben 24/7 toegang tot hun zaak via een portaal en medewerkers werken steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk. Het Schadefonds hecht grote waarde aan een goede borging van de continuïteit. Het Schadefonds kan hier niet volledig zelf (in eigen beheer) tegen acceptabele kosten in voorzien en daarom is het technisch beheer van de generieke ICT-diensten uitbesteed.  

Van Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij toezicht houdt op alle fysieke en virtuele technologie, zoals servers, opslag, netwerken, client hardware, middleware en besturingssystemen die nodig zijn om de ICT diensten te leveren. Dit omvat alle configuratie items die een medewerker gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst of om deze te gebruiken. Ook omvat het de technische IT-infrastructuur die nodig is om een dienst te ontwikkelen, testen, leveren, monitoren, managen en ondersteunen.

De volgende ICT-beheertaken behoren (in ieder geval) tot de opdracht:

  • Technisch beheer van de bedrijfstoepassingen (waaronder het zaaksysteem ‘JOIN’ van Decos en de daarmee verbonden applicaties voor gegevensuitwisseling);
  • Toegangsbeheer via een eigen Active Directory;
  • Configuratiebeheer en wijzigingenbeheer;
  • Systeem- en netwerkbeheer;
  • Monitoring;
  • Service level management;
  • Het verzorgen van de benodigde back-ups;
  • Het up-to-date houden van in gebruik zijnde virus- en beveiligingsmaatregelen.

Bij het uitvoeren van deze beheertaken speelt een aantal bijzondere aspecten. Het kantoornetwerk van het Schadefonds is gekoppeld aan het Justitienetwerk. Toegang van buitenaf naar de Schadefonds-omgeving verloopt via het Justitienetwerk. Ook de toegang vanuit de Schadefonds-omgeving naar buiten (bijvoorbeeld Internet) verloopt via het Justitienetwerk. Van Opdrachtnemer wordt geëist dat deze haar beheerwerkzaamheden (bijvoorbeeld remote beheer) inricht conform de binnen Justitie geldende eisen (via JEP).

De te sluiten Overeenkomst en de dienstverlening dienen te voorzien in continuering van de bestaande dienstverlening, waarbij een eventuele transitie naar een nieuwe (opvolgende) opdrachtnemer vlekkeloos verloopt. Naast continuïteit van de dienstverlening, dient de Overeenkomst te voorzien in flexibiliteit om op en af te schalen qua dienstverlening en in de mogelijkheid tot ondersteuning bij een transitie naar een infrastructuur die zich niet meer grotendeels “on-premise”, maar grotendeels “in de cloud” bevindt. Deze transitie wordt in de komende jaren ingezet door het Schadefonds.

Ingangsdatum van de Overeenkomst is voorzien op 1 september 2021. De dienstverlening dient volledig operationeel te zijn op 1 oktober 2021. De looptijd van de beoogde Overeenkomst bedraagt twee jaar met voor Opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met een of meerdere verlengingen met in totaal 24 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden.

De omvang van de aanbesteding is geraamd op €150.000,- exclusief btw per jaar en €600.000,- exclusief btw voor de gehele looptijd van de Overeenkomst, inclusief verlengingsopties. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen