Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: taxateurs

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Taxatiediensten
Publicatiedatum: 19 oktober 2020
Sluitingsdatum: 3 december 2020 12:00

Vanuit de afdelingen Erfpachtbedrijf, Grondzaken en CVDH van de Gemeente Den Haag worden gronden en opstallen getaxeerd, aangekocht, gehuurd en verkocht en verhuurd met verschillende waarderingsgrondslagen en doelen. In periode 2021 tot met 2024 dient vanwege expirerende erfpachtrechten een omvangrijk aantal grondwaarde-taxaties te worden gerealiseerd.

Gemeente Den Haag zet daarom de Taxatiediensten met betrekking tot onroerende zaken middels deze aanbesteding in de markt zetten. Gemeente Den Haag wenst per perceel een Raamovereenkomst te sluiten met maximaal vijf Opdrachtnemers. De Opdracht is verdeeld in vier percelen, te weten:
Perceel 1. Taxaties erfpachtsuppletie bij samenvoeging, uitbreiding en/of splitsing van rechten van erfpachten Verkoop Bloot Eigendom voor het Erfpachtbedrijf
Perceel 2. Taxaties grondwaarde bij projectmatige aanbiedingen en aanbiedingen op verzoek bij heruitgifte erfpacht wegens expirerende rechten voor het Erfpachtbedrijf
Perceel 3. Taxatie residuele (grond)waarde, taxatie grond en opstal, schadeloosstelling als bedoeld in artikel 40 e.v. van de Onteigeningswet en erfpachtsuppletie bij herontwikkeling voor Grondzaken
Perceel 4. Taxatie grond en opstal, taxatie t.b.v. jaarrekeningen en huurwaardetaxatie voor CVDH.

De Raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 maart 2021. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door Gemeente Den Haag eenmaal worden verlengd met een periode één jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen