Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: strategisch partner voor arbodienstverlening

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Arbodienstverlening
Publicatiedatum: 29 augustus 2021
Sluitingsdatum: 25 oktober 2021 10:00

Het CBR is op zoek naar een strategisch partner die kan ondersteunen bij de arbodienstverlening. Op dit moment is het verzuim een hoge kostenpost en het aandeel langdurig verzuim met psychische oorzaak lijkt relatief hoog te zijn. In de huidige verzuimaanpak is vooral aandacht voor curatie en minder aandacht voor preventie. Het Eigen Regiemodel is binnen het CBR nog niet (door alle medewerkers en managers) geadopteerd.

Het CBR wil de huidige voornamelijk curatieve verzuimaanpak in de komende jaren omvormen naar een meer preventieve aanpak alvorens door te groeien naar de laatste fase van de verzuimbegeleiding: duurzame inzetbaarheid. Het CBR zoekt naar passende maatregelen om het stijgende verzuim aan te pakken. Aandachtspunten hierbij zijn het stimuleren van het voeren van het ‘goede gesprek’, adequater reageren op verzuimsituaties en betere managementrapportages.

Het CBR wil met deze vorm van dienstverlening de volgende voordelen behalen:
• Een flexibele, efficiënte dienstverlening die leidt tot lagere verzuimkosten;
• Demedicaliseren van de klachten;
• Snelle interventies waarmee (potentieel) lang verzuim wordt voorkomen;
• Eerste aanspreekpunt van Arboteam altijd telefonisch bereikbaar voor managers;
• Beschikking over veel verschillende expertise;
• Coaching van managers (sturing op uitvoering Wvp);
• Borging kwaliteit dienstverlening;
• Effectieve inzet van het beschikbare budget.

Ten behoeve van deze aanbesteding heeft het CBR een raming opgesteld. Daarbij komt zij tot een raming van ongeveer € 450.000,- exclusief BTW op jaarbasis. Bij een totale looptijd van de Raamovereenkomst van maximaal zes jaar en drie maanden komt de geraamde waarde op € 2.800.000,- exclusief btw, waarvan € 100.000,- ten behoeve van de implementatie. Rekening houdend met een marge van 15% is de maximale waarde van de Raamovereenkomst € 3.220.000,- exclusief btw, bij het bereiken waarvan het CBR geen nadere opdrachten meer kan verstrekken onder de Raamovereenkomst.

Het CBR is voornemens om één Raamovereenkomst af te sluiten. De Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar en drie maanden . De verwachte ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 1 januari 2022 en eindigt van rechtswege op 31 maart 2026, zonder verlenging. Het CBR heeft de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities twee keer te verlengen met één jaar. De totale looptijd kan derhalve zes jaar en drie maanden bevatten.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen