Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: samenwerkingspartner voor uitvoeren Jeugdhulp

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Jeugdhulp in het MVS Jeugdmodel
Publicatiedatum: 7 oktober 2021
Sluitingsdatum: 22 december 2021 15:00

Deze Aanbesteding is door de MVS gemeenten opgesteld ten behoeve van de taakgerichte inkoop (specialistische) Jeugdhulp inclusief het jeugd & gezinsdeel van het Wijkteam 2023 middels een integrale Opdracht met populatiebekostiging. De basis voor deze Aanbesteding is het MVS Jeugdmodel.

Het MVS Jeugdmodel is de basis voor een fundamentele verandering in hoe de gemeentes de Jeugdhulp willen organiseren: benaderd vanuit iedereen rondom het gezin die er voor een kind toe doet. Het MVS jeugdmodel is vormgegeven vanuit de praktijk, met inwoners en de partners die zich dagelijks inzetten om hulp en ondersteuning te bieden aan het kind en het gezin. Met deze Aanbestedingsprocedure gaat de Aanbestedende dienst op zoek naar een samenwerkingspartner die in het MVS Jeugdmodel de Jeugdhulp wil gaan uitvoeren.

Samenvattend bevat de Opdracht het integraal bieden van onderstaande Jeugdhulp aan de inwoners van de MVS gemeenten.
- Alle vormen van Jeugdhulp met uitzondering van de Jeugdhulp die is gecontracteerd middels het LTA, de maatregelen i.h.k.v. de jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en jeugdhulpvervoer.
- Het jeugd- en gezinsdeel van het Wijkteam 2023 en het flexibel team.
- Jeugdhulp die wordt geboden in en in samenwerking met het Onderwijs.
- Jeugdhulp die wordt geboden in huisartsenpraktijken in de vorm van praktijkondersteuners.
- De Opdracht bevat zowel zorg in natura (ZIN) als PGB.

Waarbij:
 - Eén Opdrachtnemer wordt gecontracteerd voor het uitvoeren van de Opdracht.
- Maatwerk en de oplossing die Cliënten en hun opvoeders nodig hebben waar mogelijk in het gewone leven, de basis is voor het vormgeven van het jeugdhulpaanbod.
- Het jeugdhulpaanbod wordt vormgegeven volgens de visie van het MVS
- Het jeugdhulpaanbod – waar van toepassing – wordt vormgegeven in samenwerking met de Netwerkpartners van het MVS Jeugdmodel
- Een reëel Budget voor de uitvoering van de Opdracht beschikbaar wordt gesteld.

De MVS gemeenten kiezen ervoor om een Overeenkomst met één Opdrachtnemer af te sluiten voor een maximale duur van 11 jaar. De Overeenkomst start op 1 januari 2023 en eindigt van rechtswege op 31 december 2028, tenzij de MVS gemeenten en Opdrachtnemer gezamenlijk besluiten tot verlenging. De Overeenkomst kan tweemaal door Partijen worden verlengd met een periode van resp. 3 jaar en 2 jaar (2029 t/m 2031, 2032 t/m 2033). 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten