Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: respondentenbureaus

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Werven van respondenten
Publicatiedatum: 27 oktober 2020
Sluitingsdatum: 10 december 2020 0:00

In het snel veranderende medialandschap waarin alles onder een vergrootglas ligt, staat de Nederlandse Publieke Omroep (hierna NPO) voor de uitdagende taak om het Nederlandse publiek te verbinden en verrijken met hoogwaardige en onderscheidende programma's. Om zo goed mogelijk deze taak uit te voeren, is er bij de NPO gedurende het hele jaar behoefte aan kwalitatieve onderzoeken die diepgaande inzichten verschaffen in wat het Nederlandse publiek of een deel daarvan (doelgroep) vindt, voelt en ervaart van allerlei zaken waar de NPO mee bezig is of die de NPO raken. Denk hierbij aan programma’s, sites en apps maar ook andere media, content en maatschappelijke en/of technische ontwikkelingen. 

Het doel van deze kwalitatieve onderzoeken is verschillend, maar richt zich veelal op het krijgen van diepgaande inzichten over de onderwerpen in kwestie, door middel van gesprekken met een relatief kleine groep ondervraagden. Hierbij wordt specifiek gevraagd naar achterliggende motivatie, beleving, behoeftes, emoties en gevoelens. Deze resultaten zijn niet in cijfers uit te drukken.  

Centraal in deze gesprekken zijn mensen uit de doelgroep (soms luisteraars van 3FM, andere keer gebruikers van de NPO app, etc). Deze juiste mensen uit de doelgroep worden geworven en geleverd door externe respondentenbureaus. Met de juiste respondenten bedoelen we: voldoen aan het profiel dat de NPO heeft opgesteld. Een wervingsbureau is verantwoordelijk voor het werven en tijdig leveren van respondenten met het gewenste profiel aan de NPO. Het bureau is tevens verantwoordelijkheid voor juiste administratie, facturatie en uitbetaling en expliciet niet het zelf uitvoeren van de onderzoeken.

De NPO gaat uit van de onderstaande twee percelen / groepen waar men voor kan inschrijven als respondentenbureau:
    1. Kinderen, 3 t/m 12 jaar. Bij kinderen tot 6 jaar zijn de begeleiders aanwezig. Voorbeelden van doelgroepen die vallen onder dit perceel zijn onder andere kinderen 3 t/m 12 die Zapp kijken, kinderen 3 t/m 12 die bekend zijn met TikTok of kinderen 3 t/m 12 die nooit meer Zapp of Zappelin kijken.
    2. Algemeen Nederlands publiek 13+. Naast doelgroepen op sociodemografische gegevens zoals (geslacht, leeftijd, regio, opleiding) worden hieronder ook specifieke doelgroepen verstaan, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: NPO podcast luisteraars, 3FM luisteraars, NPO Start gebruikers, kijkers van een tv programma, et cetera.
Een inschrijver kan voor beide percelen inschrijven maar is daar niet toe verplicht.

Op dit moment heeft de NPO geen raamovereenkomst met betrekking tot het werven van respondenten door bureaus. De afgelopen jaren is er door de NPO ongeveer €90.000,- (€ 30.000,-- perceel 1 / € 60.000,-,- perceel 2) per jaar uitgegeven aan de inzet van respondenten en de werving hiervan.

NPO wenst met deze aanbesteding tot een lijst van ervaren respondentenbureaus te komen waaruit geput kan worden voor de levering van respondenten voor (wisselende) kwalitatieve onderzoeken die de NPO zelf uitvoert of laat uitvoeren. NPO is voornemens om een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal vier partijen voor perceel 1 en maximaal vier partijen voor perceel 2 die in onderlinge mini-competitie worden betrokken bij een uitvraag per perceel voor de respondenten voor kwalitatieve onderzoeken.

De beoogde ingangsdatum van het contract is 1 februari 2021. De overeenkomst zal een initiële looptijd hebben van twee jaar met een optie tot een mogelijke verlenging van maximaal 2 keer één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen