Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Re-integratiedienstverlening

Re-integratiediensten ihkv Inkoopkader Scholing 2011
Publicatiedatum: 13 maart 2020
Sluitingsdatum: 30 april 2050 0:00

UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van werkzoekenden, ontslagwerklozen en werkzoekenden met een ziekte of handicap. Als deze klanten extra ondersteuning nodig hebben, koopt UWV re-integratiedienstverlening in bij bedrijven. Voor klanten die dat nodig hebben, koopt UWV – vaak als onderdeel van een re-integratietraject – aanvullend een scholing of een functiegerichte vaardigheidstraining (hierna te noemen scholingen) in. Deze scholingen zijn er op gericht om de werkzoekende klanten te ondersteunen in de uitoefening van hun toekomstige functie. 

Het uitgangspunt van de scholingen is dat klanten hiervoor alleen in aanmerking komen, als er een reëel perspectief is op werkhervatting in de functie of het beroep waarvoor de klant geschoold wordt. 

Komt UWV – na beoordeling van uw aanmelding - tot de conclusie dat uw bedrijf aan alle (entree-)eisen voldoet, dan sluit UWV met uw bedrijf een Toegangsovereenkomst. 

UWV garandeert u geen minimumafname of een omzetgarantie. Of wij van uw diensten gebruik maken, hangt af van de individuele keuze van de klant en het voor de klant best passende aanbod. Daarbij speelt ook de arbeidsrelevantie van de betreffende scholing (zijn er vacatures) een rol. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.         

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen