Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: re-integratiebureau voor 2e en 3e spoor

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Re-integratie 2e en 3e spoor en haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor
Publicatiedatum: 25 augustus 2021
Sluitingsdatum: 15 oktober 2021 13:00

Deze aanbesteding betreft het verrichten van diensten ten aanzien van re-integratie 2e en 3e spoor en haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor. De dienstverlening omvat producten die nu door de Shared Service Organisaties Personeel & Organisatie (SSO’s P&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Belastingdienst (BD), Rijkswaterstaat (RWS) en de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) afzonderlijk zijn ingeregeld en waarvoor elke SSO een eigen werkwijze hanteert.

Aangezien het voor SSO’s niet eenvoudig is om een zieke medewerker buiten de rechtspersoon Staat der Nederlanden te herplaatsen, wordt gekozen om hiervoor gespecialiseerde re-integratiebureaus in te schakelen. De re-integratiebureaus beschikken immers over meer kennis en een groter (regionaal) netwerk dan de SSO’s zelf.

Een re-integratietraject betreft altijd maatwerk. Gezien de diversiteit aan Deelnemers in deze aanbesteding waar ook een enorme verscheidenheid is in de doelgroep qua ziektebeelden en bijbehorende uitdagingen, beseft Aanbesteder heel goed dat dit een hele opgave is om hierin de juiste begeleiding te bieden. Aanbesteder ziet dat de beste kwaliteit in de Dienstverlening mogelijk niet gerealiseerd kan worden door één ondernemer. Hierbij zal er in sommige gevallen door Opdrachtnemer een beroep gedaan moeten worden op derden/externe (specialistische) expertise. Aanbesteder ziet het beroep doen op derden en/of samenwerkingsverbanden aangaan als een kans en stimuleert dat binnen deze aanbesteding.

Voor arbeidsongeschikt geworden Kandidaten die binnen de Rijksoverheid (waarschijnlijk) niet meer terug kunnen, is de aanbestedende dienst op zoek naar een warm-zakelijk “2 e en 3e spoor bedrijf”. Warm, omdat er veel waarde wordt gehecht om onze Kandidaten goed te begeleiden naar een vervolgstap in hun loopbaan. Er wordt maatwerk per persoon verwacht, maar ook creativiteit en vindingrijkheid in de oplossingen.

Zakelijk, omdat de Kandidaat ook vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid stappen moet zetten naar ander werk, het UWV zakelijk zal meekijken of er door de werkgever en de medewerker voldoende actie is gezet op werkhervatting, en de werkgever een financieel belang heeft om een Kandidaat zo snel als verantwoord is weer op een passende arbeidsplaats te krijgen.

De scope van deze aanbesteding omvat spoor:
2b: Re-integratie buiten de Staat der Nederlanden
3: Re-integratie gedurende de eerste 10 jaar na toekenning van een WIA-uitkering in geval van eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer. Opdrachtgever gaat de Raamovereenkomst aan voor de duur van 2 jaar met voor Opdrachtgever een optie tot verlenging van maximaal 2 keer één jaar.

Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van € 5,7 miljoen (exclusief btw) voor alle te gunnen opdrachten binnen de Raamovereenkomst over de gehele contractperiode (inclusief verlengingsopties, indexatie en bonussen). Deze waarde is gebaseerd op een afname van circa 250 2 e spoortrajecten, 18 3e spoortrajecten en 25 haalbaarheidsonderzoeken per jaar. De totale maximale waarde van de Raamovereenkomst over de volledige contractperiode bedraagt € 6,8 miljoen (exclusief btw). In het geval dit maximumbedrag wordt bereikt vóór de einddatum van de Raamovereenkomst en voordat deze zijn uitgenut, dan volgt normaal gesproken een nieuwe aanbesteding.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen