Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: partners voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Programma Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed
Publicatiedatum: 18 februari 2021
Sluitingsdatum: 31 maart 2021 0:00

Veel maatschappelijk vastgoed is niet duurzaam gebouwd. De provincie Limburg  wenst middels deze aanbesteding partners in te huren die de maatschappelijk vastgoed eigenaren ondersteunen op de volgende gebieden:
- het uitvoeren van energiescans per gebouw,
- het adviseren welke duurzaamheidstrajecten het beste kunnen worden opgepakt,
- het begeleiden in het verwerven van subsidiegelden voor de uitvoering van de duurzaamheidstrajecten,
- het ondersteunen bij de inkoop,
- het ondersteunen bij de uitvoering.

Bovenstaande wordt in 5 percelen verdeeld, waarbij de perceelindeling gebaseerd is op type maatschappelijk vastgoed eigenaar:
·        Perceel 1:  Gemeenten en sportbedrijven
·        Perceel 2: Scholen
·        Perceel 3: Zorgaanbieders
·        Perceel 4: Culturele algemeen nut beogende instellingen
·        Perceel 5: Stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zijnde buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum

 De omvang van de Opdracht bedraagt maximaal € 983.800,- voor alle percelen gezamenlijk en over de volledige contractperiode.

De beoogde startdatum van de raamovereenkomst is: 2 mei 2021. De raamovereenkomst heeft een initiële duur van 2 jaar en 8 maanden en duurt voort tot en met: 31 december 2023. Het eerste jaar van de overeenkomst is een proefjaar. Voldoet de aannemer niet aan de KPI's dan kan de opdrachtgever het contract opzeggen en gebruik maken van de wachtkamerconstructie om de eerstvolgende aannemer in de ranking in te huren. Opdrachtgever heeft driemaal de optie om de raamovereenkomst te verlengen voor de periode van steeds één jaar. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten