Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: partner voor verbeteren binnenmilieu schoolgebouwen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Binnenmilieumaatregelen scholen
Publicatiedatum: 24 februari 2021
Sluitingsdatum: 6 april 2021 13:30

Deze opdracht heeft betrekking op het uitvoeren van de binnenmilieumaatregelen in het primaire- en voortgezet onderwijs binnen de gemeente Vlaardingen. Bij het uitvoeren van de maatregelen moet worden voldaan aan de in het bouwbesluit opgenomen eisen voor het binnenklimaat en aan tenminste frisse scholen klasse B eis vanuit het programma Frisse Scholen.

De binnenmilieumaatregelen staan gepland voor de periode 2021 en 2022. Besloten is om voor deze opgave één aanbesteding te houden met als doel om een bouwteampartner te selecteren.

In het kader van het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft in 2017 een adviesbureau onderzoek gedaan naar de ventilatieprestaties en naar de verbetermogelijkheden voor het binnenmilieu in de schoolgebouwen. Met betrekking tot het binnenmilieu is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de hoeveelheid luchtverversing op een lager niveau is dan in het bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw is opgenomen (klasse B). In veel scholen is het niveau lager dan Klasse C wat toegestaan is in bestaande bouw.

Met de uitvoering van de opdracht dient zo veel mogelijk invulling gegeven te worden aan de duurzaamheidsambitie van de Aanbesteder en dient het binnenklimaat van de onderwijshuisvesting te worden verbeterd. Om deze reden wordt voorgesteld om het binnenmilieu in de schoolgebouwen, waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreidingsplannen voor zijn, te verbeteren.

Het maximaal beschikbare budget is € 5.900.000,00. Daarbij komen nog de extra kosten ivm uitvoeren SUVIS maatregel € 687.500,00. Het totaal maximaal beschikbare budget is : € 6.587.500,00.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 10 mei 2021. De looptijd is 24 maanden. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten