Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: partner voor ontwikkeling en exploitatie OUP

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Open urban platform
Publicatiedatum: 27 februari 2022
Sluitingsdatum: 15 april 2022 0:00

Er is een nieuwe werkelijkheid bijgekomen, de digitale werkelijkheid, een werkelijkheid die betrekking heeft op alles in onze omgeving waarin digitalisering en data een rol spelen. Een werkelijkheid die onlosmakelijk is verbonden met de sociaal en fysieke werkelijkheid. De Gemeente Rotterdam onderzoekt de kansen en bedreigingen van digitalisering op de nieuwe werkelijkheid van de stad nu en in de toekomst. Ze kijkt hierbij naar de rol en wensen van bewoners, ondernemers, bezoekers en haar eigen wensen en opgaven. "We maken samen het Rotterdam van morgen".

Data zijn de belangrijke grondstoffen voor de stad van morgen. Daarnaast staat de Gemeente voor grote opgaven, zoals duurzame stad, inclusieve dienstverlening, gelijken kansen voor iedereen. Dit vraagt een digitaal ecosysteem waarin data tussen alle deelnemers kan stromen, nieuwe toepassingen ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden ten gunste van deze opgaven. Dit vraagt om een digitale infrastructuur op basis van nieuwe inzichten en technologieën en nieuwe vormen van samenwerken en governance. Het Open Urban Platform (hierna OUP) ziet de Gemeente als een centraal element in de ontwikkeling van deze digitale infrastructuur. Het helpt daarmee de Gemeente en andere actoren om hun rollen in het digitale ecosysteem en bij de ontwikkeling en exploitatie van het OUP te onderzoeken en nader invulling te geven.

De Gemeente is samenvattend op zoek naar een Gegadigde die in partnership met de Gemeente een Open Urban Platform met Digital Twin kan bouwen, lanceren, exploiteren en door ontwikkelen, waarbij het maatschappelijk en publieke belang geborgd is. Daarbij staan begrippen als openheid, veiligheid, transparantie en ethiek centraal.

De hierboven beschreven Opdracht bevat minimaal de volgende onderdelen:
− Het ontwikkelen van een relevante visie op de ontwikkeling, lancering, exploitatie en doorontwikkeling van een OUP met Digital Twin;
− Het ontwikkelen van een OUP met Digital Twin;
− Het lanceren van een OUP met Digital Twin;
− Het exploiteren (beheren en onderhouden) van een OUP met Digital Twin, tijdens en na afloop van de contractperiode;
− Een strategie voor het doorontwikkelen van het OUP met Digital Twin (bij voorkeur in de richting van een Digital Urban Community);
− Het borgen van de toegankelijkheid van het OUP met Digital Twin voor gebruikers;
− Het stimuleren van de deelname aan het OUP bij stakeholders;
− Het borgen van de toegankelijkheid en verantwoordelijkheid van dataleveranciers, waaronder kwaliteit van de data;
− Het borgen dat de data binnen het platform op een veilige wijze, en zonder vertraging, kan worden uitgewisseld, binnen de grenzen van vigerende wet- en regelgeving;
− Het inrichten van de governance;
− Het borgen van openheid, veiligheid, transparantie en ethiek;
− Het borgen van de interoperabiliteit met andere platforms;
− Het verduidelijken van verantwoordelijkheden qua activiteiten en informatie richting gebruikers;
− Het ontmoedigen en sanctioneren van oneigenlijk gebruik.

De ontwikkeling en exploitatie van het OUP vergt een investering van alle partners. Op voorhand heeft de Gemeente wel een inschatting gemaakt van de investering die zij verwacht van Gegadigde. Deze investering wordt ingeschat op € 1.500.000, - tot € 3.000.000, - miljoen.
De Gemeente investeert – bij een gunning - maximaal € 800.000, - verspreid over drie (3) jaar. Uitgangspunt is dat de investering door de Gemeente als volgt plaatsvindt:
- Contractjaar 1: € 200.000, -, met als doel een Minimal Viable Product (MVP) te bouwen;
- Contractjaar 2: € 300.000, -, met als doel het MVP operationaliseren/ lanceren;
- Contractjaar 3: € 300.000, -, met als doel het MVP te exploiteren en door te ontwikkelen en uit te bouwen.
Naast een investering in geld brengt de Gemeente ook kennis, ervaring, data en toepassingen in. Dit betreft opgedane kennis en ervaringen bij de eerdere pilotfases, reeds ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde toepassingen en services, een breed scala aan datasets en diverse opgebouwde relevante (inter)nationale netwerken. De Gemeente schat de waarde hiervan op ongeveer € 4.000.000, -.

Het uitgangspunt is dat de Overeenkomst een maximale looptijd kent van drie (3) jaar. De Gemeente kan zich echter voorstellen dat afhankelijk van de uitkomst uit de Dialoogfase een andere looptijd gewenst is. Dit kan zowel korter als langer zijn. De begindatum van de Overeenkomst start na verzending van het Gunningsbesluit aan geselecteerde Inschrijver, waarbij het uitgangspunt is dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt na (3) jaar. De Gemeente behoudt zich het recht voor de Overeenkomst daarna nog een aantal keer te verlengen. De frequentie en duur van de verlengingen worden op basis van de dialooggesprekken bepaald en in de Gunningsfase kenbaar gemaakt. De maximale duur van de Overeenkomst bedraagt niet meer dan 10 jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten