Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: oplossingen voor verduurzaming van woningen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Verduurzaming woningen
Publicatiedatum: 26 april 2021
Sluitingsdatum: 18 juni 2021 12:30

De gemeente Stein is voornemens de dienst “Energiebesparing woningen” aan te besteden. Gemeente Stein wil de woningmarkt van zowel huur als koopwoningen verduurzamen en/of levensloopbestendig maken. De energietransitie in de gebouwde omgeving is een onvolwassen markt waardoor lokale overheden initiatieven moeten ontplooien om deze op gang te helpen. Middels deze uitvraag wordt de markt uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan de verduurzaming van de woningen.

De gemeente heeft twee regelingen beschikbaar, namelijk de RRE voor eigenaren van woningen en de RREW voor huurders en eigenaren van woningen. Hierdoor is de dienst bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente Stein. De RRE regeling is beschikbaar t/m 31-12-2021 en de RREW is beschikbaar tot en met 31-7-2022. De gemeente Stein heeft voor de RRE maximaal € 90.000,00 en voor de RREW maximaal € 300.000,00 beschikbaar. De dienst ten laste van de betreffende regeling stopt als het maximum in de regeling is bereikt. Het streven is om bovengenoemde bedragen zo volledig mogelijk in te zetten binnen deze opdracht, echter zijn de genoemde bedragen geen resultaatsverplichting.

Stichting Dubbelduurzaam is sinds 2020 aangesteld om werkzaamheden te verrichten vanuit de RRE regeling. De inschrijver dient rekening te houden met deze werkzaamheden zodat eigenaren niet onterecht dubbel gebruik maken van de beschikbare regelingen. Stichting Dubbelduurzaam voert voornamelijk de energiescan en levensloopbestendigheidsscan uit aan woningen. De opdrachtnemer heeft een coördinatie en afstemmingsverplichting met Dubbelduurzaam, welke gelijktijdig werkzaamheden uitvoert op de RRE regeling.

Aangemelde bewoners kunnen één van de onderstaande mogelijkheden kiezen:
- Een voucher ter waarde van €90,- om een Energiebox samen te stellen.
- Een gratis adviesgesprek om de woning te verduurzamen
- Een gratis energiescan
- Gratis inregelen van de installaties in de woning

Indien de bewoner daadwerkelijk plannen heeft voor grootschalige verduurzaming van de woning, kan eveneens een adviesgesprek worden aangevraagd m.b.t. de daadwerkelijke verduurzamingsmaatregelen. Tevens dient er geadviseerd te worden bij de inkoop van technische installaties alsmede de financiering van de maatregelen.

De overeenkomst wordt aangegaan tot het einde van de regelingsperiode of bij het bereiken van maximale bedrag van de regeling. Wanneer de overheid de regeling verlengt kan gemeente Stein de regeling eenzijdig verlengen of beëindigen per datum van de huidig vastgestelde einddatum.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen