Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemers voor ICT dienstverlening

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Strategische ICT- en brokerdienstverlening
Publicatiedatum: 16 januari 2022
Sluitingsdatum: 7 april 2022 10:00

Deze aanbestedingsprocedure van het Deltion College heeft als doel om:
a) Voor perceel 1: een raamovereenkomst te sluiten met drie Opdrachtnemers voor het verlenen van brokerdiensten op het gebied van personeel voor wisselende ICT vraagstukken t.b.v. de afdeling Digitalisering, en;
b) Voor perceel 2: een raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer die optreedt als strategisch ICT partner voor de afdeling I&A, die advies kan geven en bijbehorende werkzaamheden kan uitvoeren.

De belangrijkste doelstellingen voor het werven van opdrachtnemers zijn:
Met betrekking tot perceel 1:
- het verwerven van kwalitatief goed tijdelijk personeel tegen een marktconforme prijs;
- het kunnen vinden van een passend aanbod aan tijdelijk personeel voor een breed spectrum aan ICTtaken/rollen/functies op de vlakken van verkenning van digitale procesondersteuning, software-selectie en -implementatie;
- voldoen aan relevante wetgeving m.b.t. inhuur van personeel;
- het vervullen van capaciteitsvraagstukken van de afdeling I&A in het geval de gecontracteerde  leverancier geen passende invulling kan bieden.

Met betrekking tot perceel 2:
- het borgen en continueren van de kennis over de Deltion omgeving binnen organisatie van de dienstverlener;
- het kunnen geven van advies m.b.t. de adaptatie en implementatie van nieuwe technologieën;
- het kunnen implementeren van deze nieuwe technologieën;
- het kunnen opvangen van schommelingen in capaciteitsbehoefte.

De verwachte ingangsdatum van de Raamovereenkomsten is 15 juni 2022. Voor perceel 1 is de beoogde contractduur: vier (4) jaar inclusief tweemaal een optie tot verlengen van maximaal twaalf (12) maanden (2+1+1). Voor perceel 2 is de beoogde contractduur: acht (8) jaar inclusief driemaal een optie tot verlengen van maximaal vierentwintig (24) maanden (2+2+2+2).

De geraamde waarde van de Opdracht voor perceel 1 bedraagt € 485.000,- (incl. BTW) per jaar. Opdrachtgever zal onder de Overeenkomst diensten afnemen met een maximale totale waarde van € 2.300.000 (incl. BTW). De geraamde waarde van de Opdracht voor perceel 2 bedraagt € 800.000 (incl. BTW) per jaar. Opdrachtgever zal onder de Overeenkomst diensten afnemen met een maximale totale waarde van € 7.600.000,- (incl. BTW).

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.   

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten