Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor uitvoeren imagomonitor

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Imagomonior Nationaal Programma Groningen
Publicatiedatum: 6 april 2021
Sluitingsdatum: 25 mei 2021 11:00

In het kader van monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen worden diverse indicatoren (zoals opgenomen in het programmakader) jaarlijks gemonitord. Een van de te volgen indicatoren betreft het imago van Groningen, waarvoor geen bestaande indicator voorhanden was. Daarom heeft Nationaal Programma Groningen in 2020 een partij opdracht gegeven om een imagomonitor voor Groningen te ontwikkelen en daarbij een nulmeting uit te voeren.
 
De opdracht waarvoor nu een Europese Aanbesteding is opgestart omvat het jaarlijks uitvoeren van die imagomonitor in de periode 2022-2030 en deze zo nodig bijstellen/aanscherpen.

Het doel van deze opdracht is om jaarlijks de bestaande imagomonitor uit te voeren en resultaten op te leveren in een beknopte rapportage. Uitgebreide analyse en duiding wordt uitgevoerd door het consortium dat monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen uitvoert. Nationaal Programma Groningen zorgt ook voor brede betrokkenheid bij het langjarig monitoren van imago, door middel van het betrekken van een begeleidingsgroep. Dit zodat het monitoren van imago ook na de looptijd van Nationaal Programma Groningen door zou kunnen gaan. Opdrachtnemer dient op afroep beschikbaar te zijn om aan te sluiten (bijvoorbeeld om resultaten te presenteren) bij deze begeleidingsgroep.

De aanbestedende dienst raamt de totale waarde van de opdracht op 270.000 euro.

De opdracht gaat in op 1 oktober 2021 en eindigt op 1 juli 2030. Na deze periode is er nog de mogelijkheid om de opdracht te verlengen met een periode gelijk aan de verlenging van Nationaal Programma Groningen, indien Nationaal Programma Groningen ook verlengd wordt.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten