Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor kwaliteitsaudits

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Kwaliteitsaudits (ISO Certificering)
Publicatiedatum: 26 maart 2021
Sluitingsdatum: 7 juni 2021 12:00

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. 

Het UMCG heeft bij het bereiken van haar gestelde ambities en het uitvoeren van haar activiteiten te maken met risico's en onzekerheden. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te borgen voert het UMCG een actief risicomanagement. Risicomanagement heeft twee kanten, enerzijds tijdig de belangrijkste risico's identificeren en anderzijds maatregelen nemen om deze te beheersen. Het UMCG streeft daarbij naar een goede balans tussen risico-acceptatie en het nemen van preventieve maatregelen.

In de huidige situatie ontwikkelt het UMCG het kwaliteitsmanagementsysteem zodanig dat kwaliteitsmanagement nog meer een integraal onderdeel wordt van alle UMCG-activiteiten.

Het UMCG gebruikt hierbij de A3 methode, waarmee ambitie wordt gekoppeld aan heldere doelstellingen, kritische succesfactoren en een organisatie-inrichting om de doelstellingen te bereiken. Het resultaat van het werk wordt gemeten met kwaliteitsindicatoren gekoppeld aan afzonderlijke organisatiegebieden en aan de kerntaken zoals benoemd in de A3 en aan het resultaat als geheel.
Via diverse meetinstrumenten, waaronder interne en externe audits, verkrijgt het UMCG objectief aanvullende zekerheid over de kwaliteitsbeheersing van de organisatie.

De te contracteren Opdrachtnemer dient in overleg met het UMCG een bijdrage te leveren aan de volgende doelstellingen:

  • Continue levering van kwaliteitsaudits op het gebied van organisatie beheersing, continue kwaliteitsverbetering en certificering;
  • Up to date kennis betreffende de ontwikkelingen in de audit markt, v.w.b. de kerntaken zorg, onderwijs & opleiden en onderzoek;
  • Waarde toevoegen door inzet van onafhankelijke en objectieve auditexpertise ten dienste van een continue kwaliteitsverbetering in de organisatie van de kerntaken.  

Het UMCG wil een Raamovereenkomst sluiten met één (1) Opdrachtnemer voor de duur van drie (3) jaar met de mogelijkheid van een optionele verlenging van maximaal één (1) keer één (1) jaar.  

 Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten