Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor doorontwikkeling regionale mobiliteitshubs

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Doorontwikkeling regionale mobiliteitshubs
Publicatiedatum: 30 mei 2021
Sluitingsdatum: 13 juli 2021 10:00

De Gemeente Eindhoven wenst met deze aanbesteding te komen tot de benodigde verkeerskundige en ruimtelijke onderbouwingen die nodig zijn voor definitieve locatiekeuzes voor de regionale hubs, inclusief een onderbouwing van de investeringsopgave per hub.

Zuidoost-Brabant groeit de komende jaren in aantallen inwoners, bezoekers, bedrijvigheid en werknemers. Dat gaat samen met een forse woningbouw- en ontwikkelopgave en vertaalt zich in een toename van het aantal verplaatsingen. De bereikbaarheid van en doorstroming in het gebied – een belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde Brainportregio – komen daarmee onder druk te staan. De Gemeente wil op een andere manier naar de mobiliteit van de toekomst kijken, en werkt daarom samen met de regio aan slimme oplossingen voor een goede bereikbaarheid in een gezonde, duurzame en aangename leefomgeving.

Regionale mobiliteitshubs zijn onderdeel van deze slimme oplossingen. Het zijn belangrijke schakels in het mobiliteitssysteem van de toekomst, maar staan niet op zichzelf. De hubs moeten in nauwe samenhang worden gezien met investeringen in de weg, (toekomstige) hoogwaardige OV-verbindingen en de fietsinfrastructuur én met verstedelijkingsopgaven. Het gaat om een integraal mobiliteitsnetwerk dat gebruikers moet verleiden en inspireren op een andere manier te gaan reizen.

Een Regionale Mobiliteitshub is een herkenbare, comfortabele en multifunctionele overstaplocatie aan de rand van de stad of stedelijk gebied. De hubs hebben als doel reizigers (forensen en bezoekers) die met de auto op weg zijn naar de economische toplocaties in Zuidoost-Brabant te verleiden om het laatste stuk van hun reis op een andere manier te volbrengen.

De verkenningen naar de mogelijke locaties voor regionale hubs bevinden zich in verschillende stadia. Op sommige plekken kan vrij snel worden doorgeselecteerd naar één of twee mogelijke locaties voor een hub; op andere plekken is nog sprake van een zoekgebied. Uiteindelijk dient per locatie aan de hand van een planstudie te worden gekomen tot een voorkeursbeslissing voor de planfase van een regionale mobiliteitshub.

De Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 17 maanden en gaat in per 16 augustus 2021. De initiële contracttermijn eindigt op 31 januari 2022 van rechtswege.

Het totaal aan Deelopdrachten, te verstrekken binnen deze Raamovereenkomst, is geraamd tussen de € 250.000,-- en € 400.000,-- excl. btw. Deze raming is gebaseerd op basis van een looptijd van de Raamovereenkomst van 17 maanden, daarbij uitgaande van de verschillende fases waarin de regionale mobiliteitshubs zich op dit moment bevinden en de naar inschatting van Opdrachtgever hoeveelheid werk dat nog verricht moet worden om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen