Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer voor ambassadeursproject destigmatisering

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Ambassadeursproject destigmatisering
Publicatiedatum: 1 februari 2021
Sluitingsdatum: 17 maart 2021 10:00

Deze opdracht betreft het uitvoeren van activiteiten waardoor stigma op psychische aandoeningen in Nederland verminderd wordt. Om vermindering van dit stigma te bereiken stelt VWS in eerste instantie een regionale aanpak voor, waarbij uiteindelijk landelijke dekking kan worden gerealiseerd. Er moet aansluiting worden gezocht bij minimaal twaalf en maximaal zestien zorgkantoorregio’s (zie www.regioatlas.nl).

VWS onderscheidt vijf domeinen bij de uitvoering van de Opdracht:
1. GGZ;
2. media;
3. school;
4. werk;
5. wijk.

De Opdrachtnemer dient te focussen op drie van de vijf bovengenoemde domeinen waar adolescenten en volwassenen zich begeven en dient daartoe activiteiten te ontplooien, waarbij een van de drie domeinen vaststaat, namelijk de aanpak van stigma op psychische aandoeningen in het domein “wijk’’. De Opdrachtnemer maakt zelf een keuze op welke twee domeinen (naast het domein ‘’wijk’’) zij wenst te focussen.

VWS vraagt een focus op drie domeinen, om zodoende meer effect te kunnen genereren. Zij denken in elk geval aan de volgende activiteiten:
• het agenderen en adresseren van stigma op psychische aandoeningen op regionaal en landelijk niveau;
• het verspreiden en overdragen van kennis;
• het (door)ontwikkelen van materialen om deze kennis in de praktijk goed te laten landen;
• het ontwikkelen van een platform waar men terecht kan voor vragen en kennisdeling over stigma op psychische aandoeningen;
• het ontwikkelen en verspreiden van promotiemateriaal;
• het trainen en toerusten van ambassadeurs (ervaringsdeskundigen);
• het opzetten en inzetten van een netwerk van ambassadeurs;
• het organiseren en realiseren van bijeenkomsten zowel regionaal als landelijk (het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er al is en of bestaat);
• vrijheid om nieuwe activiteiten, communicatiemiddelen of social media te ontwikkelen;
• het leveren van een rapportage/verkenning over een andere financieringsvorm waarmee de activiteiten na de Opdracht kunnen worden gecontinueerd.

Omvang van de Opdracht De omvang qua aantal zorgkantoorregio’s is minimaal 12 en maximaal 16, en er wordt gefocust op drie domeinen. Er is een financieel budget beschikbaar van €4.000.000,- exclusief btw over vijf jaar.

De Overeenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden (twee jaar) Daarna is het mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst (eenzijdig) verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Optioneel kan de Overeenkomst maximaal drie keer worden verlengd met maximaal twaalf maanden per keer, waarmee de uiterste looptijd van vijf jaar kan worden bereikt. De intentie is dat de Overeenkomst op 1 oktober 2021 ingaat.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen