Bel een adviseur 010 307 6344

Gezocht: opdrachtnemer digitaal platform

Platform digitaal samenwerken en sociaal intranet
Publicatiedatum: 12 september 2021
Sluitingsdatum: 11 november 2021 15:00

De VRFGV (een samenwerkingsverband van Veiligheidsregio Flevoland, Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en de GGD’s in deze regio’s) is op zoek naar een opdrachtnemer die een platform voor Digitaal samenwerken kan inrichten gebaseerd op Microsoft 365 componenten. 

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een Opdrachtnemer die in staat is de volgende doelstelling te realiseren: het versimpelen en standaardiseren van (co-)creatie, eenmalige opslag en vindbaarheid van bedrijfsinformatie. Dit doel wordt in de gewenste situatie bereikt middels drie onderdelen:
1. Digitaal samenwerken d.m.v. onder meer MS Teams,
2. Het centraal opslaan, zoeken, vinden en delen van informatie, d.m.v. ingeregeld document management in MS 365,
3. Een sociaal intranet 

Het doel van deze aanbesteding is om een Overeenkomst te sluiten met een Opdrachtnemer. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar. De Overeenkomst gaat in op 1 december 2021 en eindigt van rechtswege op 1 december 2025.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 050 211 0432 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: aanbieder Ondersteuners Jeugd en Gezin

Inzet Ondersteuners Jeugd en Gezin

Lees meer
Sluit: 22 november 2021 Sociale en maatschappelijke diensten