Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: ontwikkelaar loket preventie kansspelverslaving

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Landelijk loket preventie kansspelverslaving
Publicatiedatum: 19 juni 2020
Sluitingsdatum: 31 augustus 2020 12:00

Vanuit het landelijk loket preventie kansspelverslaving zal zeven dagen per week, 24 uur per dag informatie over kansspelen en informatie over Hulp en Behandelingen worden geboden. Hiermee wordt op hoofdlijnen bedoeld: Eén loket waar primair Spelers via website, online chat, e-mail, WhatsApp of een gelijkwaardige toekomstige applicatie en telefoon contact mee op kunnen nemen. Eén loket van waaruit informatie over Hulp en Behandelingen, advies en Korte preventieve (online) interventie(s)worden aangeboden aan zowel Spelers als hun Naasten.

Deze loketfunctie moet worden ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd. Onderdeel van de uitvoering is eveneens de verdere doorontwikkeling van het loket. De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en de uitvoering van het loket en heeft besloten dit uit te besteden. Het loket moet uiterlijk op 1 juli 2021 live zijn (volledig operationeel). De Kansspelautoriteit streeft echter naar afronding van de implementatie per 1 april 2021 waarmee de uitvoeringsfase van start gaat.

De algehele doelstelling van het landelijk loket is een centralisatie van alle bestaande objectieve informatie over kansspelverslaving en bestaande initiatieven voor Hulp en Behandeling van kansspelverslaving. Vervolgens kunnen Spelers en Naasten indien nodig en passend, direct doorgeleid worden naar die zorg. Dit geldt zowel voor Korte preventieve (online) interventie(s) als voor regulier Behandelaanbod via de verslavingszorg. Deze centralisering van het nu veelal versnipperde (regionale) aanbod en de directe doorgeleiding naar die zorg is de toegevoegde waarde van het nieuw op te zetten landelijk loket

Opdrachtnemer dient dus uiterlijk per 1 april 2021 een volledig loket geïmplementeerd en werkend te hebben. Het loket dient (minimaal) te bestaan uit de volgende elementen: 

a) website;
b) hulplijn (chat én telefoon én mail én WhatsApp of een gelijkwaardige toekomstige applicatie));
c) Korte preventieve (online) interventie(s);
d) doorverwijzen naar zorg;
e) signaleringsfunctie voor de Kansspelautoriteit, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitgaande van de gehanteerde plafondbedragen ten tijde van de aanbesteding is de raming € 2.300.000 - € 2.900.000 exclusief btw. Door de mededinging en de deels variabele prijsstructuur kan de daadwerkelijke te realiseren waarde hoger maar ook significant lager zijn

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met één Opdrachtnemer. De ontwikkel- en implementatiefase hebben beiden een projectmatig karakter met een horizon van hooguit enkele maanden, die in beginsel niet verder reikt dan 1 april 2021. Hierna zal de uitvoeringsfase starten met een initiële looptijd van 36 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Kansspelautoriteit de mogelijkheid de dienstverleningsovereenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 24 maanden (3+2+2).

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen